MLADÍ ŠPORTOVCI Special Olympics je športovo – zábavný program pre deti s alebo bez mentálneho postihnutia, vo veku 2 až 12 rokov. Program Mladí športovci učí základné športové zručnosti, ako beh, kopanie a hádzanie. Ponúka rodinám, učiteľom, opatrovateľom a ľuďom z komunity možnosť zdieľať radosť zo športu so všetkými deťmi. Programu sa môžu zúčastniť deti všetkých schopností, pričom všetky deti z neho aj benefitujú. Deti sa naučia hrať s ostatnými deťmi a rozvíjať dôležité zručnosti učenia sa. Deti sa taktiež naučia deliť sa, striedať sa a postupovať podľa pokynov. Tieto zručnosti pomáhajú deťom pri aktivitách v rodine, komunite a v škole. Je dôležité naučiť deti zdravým návykom, kým sú malé. To im dá základy pre život plný fyzickej aktivity, priateľstva a učenia sa. Program Mladí športovci je pre všetkých ľahko zvládnuteľný a zároveň zábavný. Môže byť praktizovaný doma, v školách alebo v komunite pomocou príručky aktivít Mladých športovcov a základného vybavenia. Prostredníctvom programu Mladých športovcov môžu byť všetky deti, ich rodiny a ľudia v komunite súčasťou jedného tímu.
    Projekt mladí športovci je súčasťou projektu Európskej únie #BeActive a bude odprezentovaný na tlačovej konferencii Národného športového centra, ktoré je garantom Európskeho týždňa športu 2017.
V prípade nejasností, alebo akýchkoľvek otázok nás kontaktujte office@specialolympics.sk