» Zvyšovať kvalitu a zlepšovať možnosti tréningových procesov formou integrácie v športových kluboch.
» Vybudovať a zviditeľniť funkční program Unifikovaného športu – zdravý jedinec trénuje a súťaží so športovcom s mentálnym postihnutím (MP).
» Poskytnúť športovcom s MP príležitosti na participáciu v rôznych druhoch športu vo všetkých regiónoch Slovenska.
» Rozvíjať program „Zdraví športovci“ – Healthy Athletes. Poskytnúť tak všetkým možnosť zdravo športovať.
» Zviditeľňovať Special Olympics Slovakia ako vhodného partnera pre spoluprácu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, športovými zväzmi, univerzitami, mimovládnymi organizáciami a privátnym sektorom.
» Vybudovať pozitívny prístup k športovcom s MP prostredníctvom športu.
» Spolupracovať s médiami a osobnosťami krajiny s cieľom predstaviť myšlienku Special Olympics širokej verejnosti.
      » Podporiť zlepšovanie športových výkonov prostredníctvom profesionálneho organizovania Národných športových hier a športových súťaží.
» Rozširovať program dobrovoľníctva formou zapojenia rodinných príslušníkov, priateľov, divákov a podporovateľov.
» Realizovať program vzdelávania pre trénerov, organizátorov a dobrovoľníkov.
» Podporovať angažovanosť v medzinárodných štruktúrach Special Olympics.