Pre registráciu do Špeciálnych olympiád Slovensko je nutné vyplniť prihlášku a podpísanu zaslať na adresu Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava . Taktiež poprosíme uhradiť ročný členský poplatok 2€/osoba na:
    Meno: Špeciálne olympiády Slovensko
    IBAN: SK72 0200 0000 0001 16235012
    BIC kód banky: SUBASKBX
Do poznámky je potrebné uviesť meno/mená za koho členské uhrádzate.

» ŽIADOSŤ O INDIVIDUÁLNE ČLENSTVO V ORGANIZÁCII ŠPECIÁLNE OLYMPIÁDY SLOVENSKO (PDF)

» SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV – SPOJENÝ PRE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU (DOCX)