ONLINE REGISTRÁCIA »

  I. OSOBNÉ ÚDAJE

  II. KONTAKT NA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

  III. DRUH INDIVIDUÁLNEHO ČLENA

  ŠportovecŠportový odborníkFunkcionárIná osoba

  V prípade označenia Športového odborníka je zároveň potrebné vyplniť Registračný formulár športových odborníkov s príslušnosťou k ŠOS. Tento Registračný formulár nevyplňujú športoví odborníci, ktorí už sú zaregistrovaní ako športoví odborníci v ŠOS.

  IV. PRÍSLUŠNOSŤ K ŠPORTU

  Uprednostňované športové odvetvia:

  AtletikaStolný tenisPlávanieCyklistikaVolejbalGymnastikaTenisFlorbalBocciaBežecké lyžovanieSnežniceFutbalAlpské lyžovanieRýchlokorčuľovanieMotorické zručnosti

  Vyplnenie uprednostňovaného športového odvetvia neznemožňuje členovi účasť v súťaži v inom športovom odvetví pri splnení všetkých športovo-technických predpisov daného odvetvia.

  V. PRÍSLUŠNOSŤ K RIADNEMU ČLENOVI ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD SLOVENSKA

  Riadny člen ŠOS

  Štatutárny zástupca

  Príslušnosť k riadnemu členovi ŠOS povinne vyplňuje Športovec, ostatní individuálni členovia vyplňujú v prípade, že chcú byť v rámci ŠOS evidovaní s príslušnosťou ku konkrétnemu riadnemu členovi ŠOS, t.j. klubu.

  Dátum (povinné)

  *S odoslaním registračného formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov podľa legislatívnych opatrení GDPR.