22.9. 2021 sa na Spojenej škole Pezinok v alokovanom pracovisku Modra uskutočnil deň Mladých športovcov Špeciálnych olympiád. Dobre vedená telesná výchova plná športu, emócií a zaslúženého potlesku motivuje deti k športu a k pohybu. Mladí športovci sa z pohybu veľmi tešili a bolo to nich aj vidieť 😊
    Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za dotáciu na športové pomôcky na projekt „Mladí športovci“.
Pozrite si fotky, ktoré zachytili ich snahu a radosť zo športu.
    #smespecial