Nadácia Volkswagen v roku 2023 podporila projekt opačnej inklúzie, ktorý je od začiatku úspešný. Myšlienka otvárania klubov a tréningových jednotiek pre deti s intelektuálnym znevýhodnením a následného pozívania detí bez mentálneho znevýhodnenia sa stala priekopníckou v oblasti inklúzie v športe. Spoločné športovanie detí a mládeže s a bez intelektuálneho znevýhodnenia má svoje pozitívne vplyvy na všetky deti. Deti so zdravotným intelektuálnym znevýhodnením si užívajú rovesníkov a spoločné športovanie, spoločne strávený čas a vzájomné povzbudzovanie dáva deťom s diagnózami pocit sebauspokojenia a možnosť zažiť pocit úspechu. Deti bez znevýhodnenia sa učia prostredníctvom emócie zo športu vnímať inakosť ako súčasť života a učia sa pomoci a podpory slabších.

Tento projekt vykazuje úžasné výsledky, ktoré vidíme na deťoch ale aj na rozhovoroch s rodičmi, ktorí sú vďační že aj na Slovensku majú možnosť navštevovať športový krúžok s cieľom, že ich deti sa môžu zúčastňovať súťaží na domácich športových podujatiach Špeciálnych olympiád, ale aj možnosť účasti na medzinárodných či svetových podujatiach.
    Opačná inklúzia je exkluzívnym projektom , ktorý dáva nádej a priestor na šport aj deťom s intelektuálnym znevýhodnením. V zahraničí i štátoch EÚ je prijatie dieťaťa s intelektuálnym znevýhodnením do klubu menej komplikované ako na Slovensku. Dieťa s diagnózou v zahraničí je prijaté do športové klubu s viac ako 80% úspešnosťou. Na Slovensku je to menej ako 10%. Preto význam opačnej inklúzie je projekt, ktorý na Slovensku supluje právo každého jedinca na šport a úspech. Ďakujeme za podporu Nadácia Volkswagen.
Šport je tá najkrajšia a najľahšia cesta inklúzie.
    8.11. 2023 navštívil tréning gymnastiek p. Kai-Spethpan Linnenkohl – člen predstavenstva VW SK za personálnu oblasť a predseda správnej rady Nadácie VW SK p. Michálik-Holešová – správkyňa Nadácie. ĎAKUJEME za návštevu športového klubu Special Stars.