PODPORA SOCIÁLNEHO ZAČLEŇOVANIA MLÁDEŽE S INTELEKTUÁLNYM ZNEVÝHODNENÍM ROSTREDNÍCTVOM ŠPORTU

  ENCOURAGING THE SOCIAL INCLUSION OF YOUTH WITH INTELLECTUAL DISABILITIES THROUGH SPORTS

  Projekt SocPORT je program podporovaný z EÚ ERASMUS+ cieľom, ktorého je vytvoriť širokú škálu podpory a rovnakých príležitostí pre deti s intelektuálnym znevýhodnením v športe a vo väčšej miere zapojiť deti so zdravotným postihnutím do propagácie „športu pre všetkých“ v spolupráci so špeciálnymi olympiádami, športovými organizáciami, materskými školami, školami a mimovládnymi organizáciami.
Projekt slúži na povzbudenie, pochopenie a realizáciu sociálnej inklúzie mladých ľudí s intelektuálnym znevýhodnením prostredníctvom športu. Naši športovci a tréneri si počas 3 rokov vymenili skúsenosti s krajinami ako Nemecko, Grécko, Turecko, Slovinsko a Bulharsko.
  Dôraz sa kládol najmä na oslovovanie mladšej populácie a znižovanie intolerancie a diskriminácie.
Do projektu Erasmus+ SocSport sa Špeciálne olympiády Slovensko zapojili začiatkom roku 2020. V dôsledku pandémie Covid-19 sa uskutočnilo niekoľko on-line konferencií o plánoch a cieľoch pre vzdelávanie našich trénerov a športovcov, ktorý sa v roku 2022 zúčastnili športových kempov a workshopov v krajinách našich partnerov v Turecku a Grécku.
  V dňoch 22. – 23. februára sa v Bratislave podarilo uskutočniť prvé osobné konzorčné stretnutie účastníkov projektu zo Srbska, Nemecka, Grécka, Turecka, Slovinska a Bulharska. Na tomto stretnutí sa zostavil harmonogram workshopov a kempov realizovaných v roku 2022 v rôznych účastných krajinách.
V dňoch 3. – 5. apríla 2022 sme sa v zastúpení Evy Gažovej odborníčky na marketing a Veroniky Sedláčkovej projektovej koordinátorky projektu zúčastnili workshopu zameraného na marketingové stratégie v Tureckom meste Edirne.
  V dňoch 22. – 25. mája 2022 reprezentovalo zo základnej školy Autisti Prešov našich 10 špeciál športovcov s ich 4 trénermi Špeciálne olympiády Slovensko v medzinárodnom športovom kempe v meste Loutraki v Grécku. Športovci športovali v 4 športoch a ich tréneri nadobudli a vymenili si vzájomne skúsenosti v týchto športoch: basketbal, plávanie, cyklistika a boccia.
V dňoch 3. – 5. júla 2022 pod vedením trénerky zo spojenej školy internátnej z Bytče Ivany Jánošíkovej sme obohatili Špeciálne olympiády Slovensko o cenné vedomosti z medzinárodného trénerského podujatia v oblastiach: Coach mentorship, Healthy athletes, antidoping, Covid 19 prevention for athletes with ID, Coaching courses from Special olympics. Podujatie sa konalo v Belehrade v Srbsku.
  V dňoch 22. – 25. septembra 2022 projekt umožnil získať medzinárodné skúsenosti 4 športovcom a 4 trénerom z Reedukačného centra z Mlynky Biele Vody. V športovom kempe v Turecku v meste Edirne si zdokonalili zručnosti vo futbale a v boccie. Tréneri sa zároveň aktívne zúčastňovali na trénerských workshopov o výmene skúseností a dobrej praxe.
V dňoch 24. – 27. októbra 2022 sa naše trénerky z Spojenej školy Pezinok/alokované pracovisko MODRA Romana Miškovská a Lenka Dubanová zúčastnili rozšíreného medzinárodného trénerského podujatia Coach mentorship. Podujatie sa konalo v Ľubľane v Slovinsku.
  V dňoch 10. – 11. novembra 2022 sa v Mníchove v Nemecku konalo 4 . záverečné konzorčné stretnutie zástupcov projektu. Konferencie sa zúčastnila Dominika Nestarcová – prezidentka Špeciálnych olympiád Slovensko a Veronika Sedláčková – projektová koordinátorka projektu, ktorá na konferencii zhrnula všetky vypracované intelektuálne výstupy, nadobudnuté skúsenosti a získané spätné väzby od účastníkov projektu ako aj plán dlhodobej udržateľnosti projektu.
V dňoch 6. – 8. decembra 2022 v bulharskej Sofii naše skvelé trénerky s dvoma športovcami z organizácie Usmej sa na mňa Erika Bočeková a Dáška Kočiová reprezentovali Špeciálne olympiády Slovensko na konferencii INTERNATIONAL CONFERENCE „SPORTS – INSTRUMENT FOR SOCIAL INCLUSION”. Naši športovci sa do diskusie aktívne zapájali vlastnými príspevkami.
  Fotky si môžete pozrieť TU
» DOKUMENT V PDF