20. august 2021 Vršatské Podhradie, Hotel Jasoň – Už tretíkrát na Slovensku organizácia Špeciálne olympiády Slovensko zorganizovala MATP kemp – Tréningový program motorických zručností. MATP systém cvičení je unikátny program, ktorý umožňuje deťom a mládeži s viacnásobných zdravotným znevýhodnením zažiť pocit prekonania samého seba a dosiahnutia osobného úspechu.
    Tréningový program motorických zručností (MATP) je jediný športový program na svete, ktorý nevylučuje žiadnu osobu stať sa športovcom, o čom sme sa presvedčili v rámci MATP Challenge Day, dňa 20.8.2021.
    Komplexná tréningová metodika MATP vedie trénera, rodiča, odborníka i celú komunitu k pravidelnej športovej činnosti. Podporuje inkluzívny šport, prostredníctvom ktorého zapája rovesníkov, ktorí sa tak stávajú unifikovanými partnermi. MATP je manuálom pre cvičenie v klubovom, školskom i domácom prostredí. Komplexný cvičiaci program rozvíja: Mobilitu a Obratnosť, Úchopy a Hody, Odrazy a Odpaly, Kopy, Zručnosti ovládania vozíka a Aktivity vo vode.
Novinkou tohtoročného programu je pilotovanie potencionálneho vzdelávacieho programu “ASISTENT TRÉNERA” pre športovcov s intelektuálnym znevýhodnením. Prvými certifikovaným asistentami trénera sa stali Michaela Oravcová a Marek Varga obaja úspešní športovci Špeciálnych olympiád Slovensko.
    Všetci máme právo žiť plnohodnotný život a šport nám dáva príležitosť ukázať verejnosti, že Sú medzi nami. MATP Challenge Day je o tom, že každý z nás sa vie zlepšovať a posúvať svoje limity. Dokazuje, že aj keď títo športovci vnímajú svet inak, túžbu víťaziť majú rovnakú!
“Unikátny tréningový program motorických zručností, ktorý je zostavený odborníkmi Special Olympics International, si vo Vršatskom Podhradí v hoteli Jasoň vyskúšalo 14 športovcov s viacnásobným zdravotným znevýhodnením. Aj vďaka tomuto programu sa športovci stávajú súčasťou rodiny Špeciálnych olympiád, kde majú právo športovať a aktívne využívať svoj voľný čas.” Eva Gažová Národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko.
    „Cieľom tréningového programu je pomocou športu ponúknuť radosť z vlastného snaženia a úspechu, rozvíjať všetky športové zručnosti a pravidelným tréningom prekonávať vlastné limity. Účelom MATP je pomôcť rozvíjať a zlepšovať motorické zručnosti, ktoré pripravujú športovca nielen na športové disciplíny, ale vedú ho aj k vyššej miere nezávislého života“. Jana Lowinski riaditeľka MATP a rodič športovca Špeciálnych olympiád Slovensko.
„MATP je úspešný preto, že ponúka inkluzívny program unifikovaného partnera, čo znamená , že so športovcom je v tíme jeho rovesník, ktorý spolu s ním športuje, sprevádza ho a teší sa spolu s ním z úspechov“. Katarína Brešťanská, rodič a certifikovaný tréner MATP.
    #smespecial #stespecial #Specialolympicsslovakia
» FOTO