17.-20. august 2021 Vršatské Podhradie, Hotel Jasoň
  Organizácia Špeciálne olympiády Slovensko už tretíkrát na Slovensku zorganizovala MATP kemp (Motor Activity Trainning Program) – Tréningový program motorických zručností. MATP systém cvičení je unikátny program, ktorý umožňuje deťom a mládeži s viacnásobných zdravotným znevýhodnením zažiť pocit prekonania samého seba a dosiahnutia osobného úspechu.
  Tréningový program motorických zručností (MATP) je jediný športový program na svete, ktorý nevylučuje žiadnu osobu stať sa športovcom, o čom sme sa presvedčili v rámci MATP Challenge Day, ktorý nasledoval po 4 dňovom sústredení v Hoteli Jasoň, Vršatské Podhradie.
  Počas MATP sústredenia komplexná tréningová metodika MATP učí trénera, rodiča, odborníka i celú komunitu k pravidelnej športovej činnosti. Podporuje inkluzívny šport, prostredníctvom ktorého zapája rovesníkov, ktorí sa tak stávajú unifikovanými partnermi. MATP je manuálom pre cvičenie v klubovom, školskom i domácom prostredí. Komplexný cvičiaci program rozvíja: Mobilitu a Obratnosť, Úchopy a Hody, Odrazy a Odpaly, Kopy, Zručnosti ovládania vozíka a Aktivity vo vode.
  Novinkou tohtoročného programu bolo pilotovanie potencionálneho vzdelávacieho programu “ASISTENT TRÉNERA” pre športovcov s intelektuálnym znevýhodnením. Prvými certifikovaným asistentami trénera sa stali Michaela Oravcová a Marek Varga obaja úspešní športovci Špeciálnych olympiád Slovensko.
V roku 2021 bol MATP tréningový kemp podporený zo zdrojov U.S. Embassy Slovakia. Vďaka tejto podpore sa mohlo tréningového sústredenia zúčastniť viac športovcov s viacnásobným zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme.
MATP tréningového programu sa v roku 2021 zúčastnilo 16 športovcov s viacnásobným zdravotným znevýhodnením, vzdelalo sa 34 trénerov, 7 dobrovoľníkov / Unifikovaných partnerov a 2 asistenti trénera s intelektuálnym znevýhodnením. Program bol naplnený funkčne a plnohodnotne pre všetkých zúčastnených. Každý deň absolvovali prítomní: praktickú časť v telocvični, praktickú časť na bazéne a teoretické prednášky v konferenčnej miestnosti, v telocvični i na bazéne. Dňa 21.8. 2021 na MATP Challenge Day boli pozvané VIP osobnosti, partneri, médiá a rodinní príslušníci. Atmosféra bola úžasná a športovci ukázali svoje schopnosti. Záver patril promenáde víťazov. Odmenení boli všetci potleskom, medailou a darčekom. Medaile a ceny odovzdávali Juraj Tarr olympijský medailista v kanoistike, Svetlana Sithová štátna tajomnícka MŠVVŠ SR a prezidentka Špeciálnych olympiád Dominika Nestarcová.
  Citácie:
Všetci máme právo žiť plnohodnotný život a šport im dáva príležitosť ukázať sa. MATP Challenge Day je o tom, že každý z nás sa vie zlepšovať a posúvať svoje limity. Dokazujú že aj keď títo športovci vnímajú svet inak, túžbu víťaziť majú rovnakú! povedal Jonathan Herzog, Senior Political Officer, U.S. Embassy Slovakia.
  “Unikátny tréningový program motorických zručností, ktorý je zostavený odborníkmi Special Olympics International, si vo Vršatskom Podhradí v hoteli Jasoň vyskúšalo 14 športovcov s viacnásobným zdravotným znevýhodnením. Aj vďaka tomuto programu sa športovci stávajú súčasťou rodiny Špeciálnych olympiád, kde majú právo športovať a aktívne využívať svoj voľný čas.” Eva Gažová Národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko.
„Cieľom tréningového programu je pomocou športu ponúknuť radosť z vlastného snaženia a úspechu, rozvíjať všetky športové zručnosti a pravidelným tréningom prekonávať vlastné limity. Účelom MATP je pomôcť rozvíjať a zlepšovať motorické zručnosti, ktoré pripravujú športovca nielen na športové disciplíny, ale vedú ho aj k vyššej miere nezávislého života“. Jana Lowinski riaditeľka MATP a rodič športovca Špeciálnych olympiád Slovensko.
  „MATP je úspešný preto, že ponúka inkluzívny program unifikovaného partnera, čo znamená , že so športovcom je v tíme jeho rovesník, ktorý spolu s ním športuje, sprevádza ho a teší sa spolu s ním z úspechov“. Katarína Brešťanská, rodič a certifikovaný tréner MATP.
#smespecial #stespecial #Specialolympicsslovakia