V Košiciach sa v dňoch 14.-16.4.2023 konalo sústredenie atlétov nominovaných na Svetové hry Špeciálnych olympiád. Tím bol v zložení Petra Vráblová/ beh, skok do diaľky/, Veronika Ruščinová/ beh/, Ladislav Ferko/ beh, skok do diaľky/ a Adam Hudák/ beh/ sa pripravoval pod vedením profesionálneho trénera Štefana Bendulu a trénerov Špeciálnych olympiád Slovensko Magdy Koniarovej a Eriky Bočekovej. Tréningy prebiehali dvojfázovo a boli zamerané na koordináciu, techniku a kondičnú prípravu. Časť tréningov prebiehala v atletickej hale a na atletickom ovály, ktorý poskytlo mesto Košice, časť tréningov prebiehala v telocvični, ktorú poskytlo ŠKP ILYO Taekwondo. Počas troch dní dostali naši atléti poriadne do tela a preto im dobre padla aj záverečná regenerácia vo welness. Popri spoločnom športovaní si mali možnosť mladí športovci zahrať spoločne bowling a utužiť atletický kolektív.
    Sústredenie malo za cieľ ukázať športovcom ako by mala ich príprava pokračovať , položiť základy úspešného vystúpenia a dôstojnej reprezentácie na Svetových hrách.