13.4.2023 sa v zasadačke Špeciálnych olympiád uskutočnilo už druhé zasadnutie komisie športovcov Špeciálnych olympiád Slovensko. Po úvodnom privítaní mali športovci prednášku od nového partnera Špeciálnych olympiád Slovensko – RECONVEL. Po nej nasledovala prednáška od oficiálneho lekára výpravy Svetových hier Špeciálnych olympiád- od pána MUDr. Pavla Žiga. Hneď po ňom im o zdravom životnom štýle odprednášala Dominika Nestarcová. Nasledovali informácie o príprave na Svetové hry Špeciálnych olympiád Berlín 2023 od Martiny Gogolovej a posledná prednáška patrila Eve Gažovej a bola o Safeguardingu- o ochrane pred sexuálnym zneužívaním. Športovci z komisie si pozreli video k 30-temu výročiu Špeciálnych olympiád Slovensko v ktorom bol v hlavnej úlohe náš reprezentant Miroslav Šidlo. Stretnutie sme ukončili spoločným obedom a konštatovaním, že toto zasadnutie bolo veľmi vydarené a športovci sa dozvedeli veľa nového.
» FOTKY