X. NÁRODNÁ ŠPECIÁLNA OLYMPIÁDA – ŠAMORÍN, 21.-23.7.2017
    PREZIDENT VYZDVIHOL PEVNÚ VÔĽU A ODHODLANIE ŠPORTOVCOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM
FOTO: Pavol Uhrin | www.fotosport.sk
METLIFE DAY YOUNG ATHLETES 2017
    SVETOVÁ ZIMNÁ ŠPECIÁLNA OLYMPIÁDA 2017 – RAKÚSKO
FOTO: Pavol Uhrin | www.fotosport.sk
TLAČOVÁ KONFERENCIA SPECIAL OLYMPICS SLOVAKIA
    NÁRODNÉ PLAVECKÉ PRETEKY ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD – BRATISLAVA
FOTO: Pavol Uhrin | www.fotosport.sk