25. Vianočný turnaj v Unifikovanom futbale – Višegrádsky pohár, 08.12.2017, Púchov

FOTO: Športový fotograf Pavol Uhrin

X. NÁRODNÁ ŠPECIÁLNA OLYMPIÁDA – ŠAMORÍN, 21.-23.7.2017

FOTO: Športový fotograf Pavol Uhrin
PREZIDENT VYZDVIHOL PEVNÚ VÔĽU A ODHODLANIE ŠPORTOVCOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM
FOTO: Pavol Uhrin | www.fotosport.sk
METLIFE DAY YOUNG ATHLETES 2017
    • FOTO: Pavol Uhrin |
www.fotosport.sk
SVETOVÁ ZIMNÁ ŠPECIÁLNA OLYMPIÁDA 2017 – RAKÚSKO
FOTO: Pavol Uhrin | www.fotosport.sk
TLAČOVÁ KONFERENCIA SPECIAL OLYMPICS SLOVAKIA
    • FOTO: Pavol Uhrin |
www.fotosport.sk
NÁRODNÉ PLAVECKÉ PRETEKY ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD – BRATISLAVA FOTO: Pavol Uhrin | www.fotosport.sk