СПЕЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ УКРАЇНИ

ДОПОМОГА УКРАЇНСЬКИМ ЛЮДЯМ З ВАДАМИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ

  Спеціальна Олімпіада — це організація розуміння та натхнення. Філософія заснована на переконанні, що кожна людина з інтелектуальними вадами гідна того, щоб отримати такий же шанс на всебічний розвиток особистості, як і будь-яка інша людина. Тому ми хочемо і можемо Вам допомогти. Вашим знедоленим розумово дітям, які тікають від війни з України.
Найкращий інструмент для розуміння – спорт. Це засіб всебічного розвитку, зближення, подолання бар’єрів у мисленні населення, а також задоволення емоційних потреб людей з вадами інтелекту. Ви і ваші українські діти з вадами розумового розвитку маєте право на нове життя, в новій країні, з новими друзями та новим досвідом. Ми хочемо зробити вашу подорож до нових знань набагато легшою.

  Ми пропонуємо Вам безкоштовно:

Забезпечимо вашій дитині можливість регулярних тренувальних процесів зі спорту: плавання, легкої атлетики, гімнастики, карате та інших (від 2 років).
  Забезпечимо вашу дитину спортивним одягом, спорядженням, а також спортивним обладнанням для груп та для окремих осіб.
Пропонуємо вам можливість брати участь у спортивних та громадських заходах Спеціальної Олімпіади Словаччини.
  Надамо вам онлайн-курс словацької мови з україномовним лектором. (до вичерпання коштів).

Спеціальна Олімпіада через спорт показує світу, що ми всі рівні.

  ☎ Контактна особа для отримання додаткової інформації:
  Ева Гажова +421 (0)917 176 673 (Частково розмовляє російською мовою), email: gazova@specialolympics.sk
Ми створили спортивний клуб SPECIAL STARS для українських дітей та молоді з вадами розумового розвитку та статусом біженця в Словацькій Республіці. Кожен заявник має безкоштовний членський внесок у клубі терміном на 2 роки та можливість брати участь у всіх заходах Спеціальної Олімпіади Словаччини.
  Логотип Спортклубу SPECIAL STARS виконано в кольорах України. У спортклубу є свої історії, і ці кольори завжди будуть нагадувати нам про солідарність та співчуття до народу України.

  SME SPECIAL PRE UKRAJINU

  POMOC ukrajinským ľuďom s intelektuálnym znevýhodnením

Špeciálne olympiády sú organizáciou porozumenia a inšpirácie. Filozofia je založená na presvedčení, že každý človek s intelektuálnym znevýhodnením je hodný toho, aby dostal rovnakú šancu na všestranný rozvoj svojej osobnosti tak ako každý iný jedinec. Preto Vám chceme a vieme pomôcť. Vašim deťom s intelektuálnym znevýhodnením, ktoré utekajú pred vojnou z Ukrajiny.
  Najlepším nástrojom porozumenia je šport. Je to prostriedok všestranného rozvoja, zbližovania, prekonávania bariér v myslení populácie ako i uspokojovania emocionálnych potrieb ľudí s intelektuálnym znevýhodnením. Aj vy a Vaše ukrajinské deti s intelektuálnym znevýhodnením (mentálnym postihnutím) máte právo na nový život, v novej krajine, s novými priateľmi a s novými zážitkami. Veľmi Vám chceme uľahčiť cestu k tomuto novému poznaniu.

Zdarma Vám ponúkame:

  Zabezpečíme pre Vaše dieťa možnosť pravidelných tréningových procesov v športoch: plávanie, atletika, gymnastika, karate a iné.
Zabezpečíme pre Vaše dieťa športové oblečenie, vybavenie a taktiež športové pomôcky pre komunitu i pre jednotlivca.
  Ponúkame Vám možnosť účasti na športových a spoločenských podujatiach Špeciálnych olympiád Slovensko.
Zabezpečíme pre Vás on-line jazykový kurz slovenského jazyka s ukrajinsko-slovensky hovoriacim lektorom. (do vyčerpania financií).

  Špeciálne olympiády prostredníctvom športu ukazujú svetu, že všetci sme si rovnocenní.

☎ Kontaktná osoba pre bližšie informácie:
Eva Gažová +421 (0)917 176 673 (rusky čiastočne hovoriaca), email: gazova@specialolympics.sk
  Pre ukrajinské deti a mládež s intelektuálnym znevýhodnením, so štatútom utečenca v Slovenskej republike, sme vytvorili športový klub SPECIAL STARS. Každý záujemca má v klube zabezpečené bezplatné členské na obdobie 2 rokov a možnosť účasti na všetkých podujatiach Špeciálnych olympiád Slovensko.
  Logo Športového klubu SPECIAL STARS je vo farbách Ukrajiny. Športový klub má svoje príbehy a tieto farby nám budú vždy pripomínať solidaritu a empatiu k Vám k ľuďom Ukrajiny.

  AKO POMÔCŤ?

Vyplnením formulára, si záväzne objednávate reprezentačný set. Na základe vyplnenia Vám pošleme faktúru na email a po zaplatení Vám odošleme balíček. ĎAKUJEME #SteSpecial
Formulár TU.

  TLAČOVÁ SPRÁVA na POMOC UKRAJINE

Mali ich nosiť reprezentanti v ruskej Kazani, miesto toho pomôžu ukrajinským športovcom s intelektuálnym znevýhodnením.

  10. marec 2022, Bratislava – Športovci Špeciálnych olympiád Slovensko mali v Rusku reprezentovať Slovensko v exkluzívnych výrobkoch od ÚĽUV-u. Miesto toho originálne čapice, rukavice a šály s čičmianskym vzorom pomôžu deťom z Ukrajiny, výťažok z predaja reprezentačných doplnkov podporí desiatky utečencov s intelektuálnym znevýhodnením. Kampaň predaja ponesie názov „Sme Special pre Ukrajinu“.
Športovci Špeciálnych olympiád mali na Svetových zimných hrách v Kazani reprezentovať Slovensko v exkluzívnych výrobkoch od ÚĽUV-u. Miesto toho originálne čapice, rukavice a šály s čičmianskym vzorom pomôžu ľudom z Ukrajiny. „Vzhľadom na bezpečnosť športovcov s intelektuálnym znevýhodnením a vzhľadom na vyjadrenie nesúhlasu s vojnou na Ukrajine sme zrušili účasť slovenskej výpravy na Svetových hrách v Rusku. Taktiež Svetová organizácia Špeciálnych olympiád zrušila celé podujatie v tejto krajine. V súvislosti s narastajúcim počtom detí s intelektuálnym znevýhodnením, ktoré k nám prichádzajú z Ukrajiny, sme sa rozhodli zorganizovať predaj častí reprezentačného oblečenia Special Olympics Slovakia,“ stojí v stanovisku Predsedníctva Špeciálnych olympiád Slovensko.
  Kampaň na sociálnych sieťach ponesie názov #Sme Special pre Ukrajinu. „Reprezentačné doplnky od ÚĽUV-u si odprezentovali naši športovci. Veríme, že oceníte ich snahu pomôcť. Finančný výťažok použijeme na zabezpečenie pravidelného tréningového procesu, na nákup športových pomôcok pre ukrajinské deti a mládež s intelektuálnym znevýhodnením, ako aj na zabezpečenie lektorov slovenčiny,“ hovorí Dominika Nestarcová, prezidentka Špeciálnych olympiád Slovensko. „Príbehy ukrajinských rodín utekajúcich zo svojej krajiny sa nás v Špeciálnych olympiádach nesmierne dotýkajú. Každá z nás je matkou, každá z nás cíti empatiu a prejavuje nesmiernu solidaritu. Naše pracovné dni už nikdy nebudú také ako predtým. Budú iné, ešte viac naplnené prácou pre tých, ktorí si takýto osud vôbec nezaslúžili,“ hovorí za všetky kolegyne Eva Gažová, národná riaditeľka.
Set čapica, rukavice a šál s čičmianskym vzorom v modrej, alebo v červenej farbe si môžete kúpiť za 30 eur. „Zaujímavosťou je, že všetky výrobky sú zo slovenskej ovčej vlny, sú vyrobené ručne, a tak je každý kus originálom,“ informuje Martina Gogolová, športová riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko. ,,Sme radi, že môžeme byť súčasťou projektu na podporu ľudí z Ukrajiny, pomoc každého z nás je dnes samozrejmosťou.,“ dodala Eva Ševčíková, generálna riaditeľka ÚĽUV-u.
Viac informácií: https://specialolympics.sk/pomoc-ukrajine/.

NÁŠ JASNÝ POSTOJ K VOJNE NA UKRAJINE.

  Dňa 1.3. 2022 Predsedníctvo Špeciálnych olympiád Slovensko zaujalo jasný postoj NIE VOJNE NA UKRAJINE, informáciou, že nevyšle reprezentantov Slovenska na Svetové zimné hry Špeciálnych olympiád, ktoré sa mali konať v ruskej Kazani 2023. Dňa 4.3.2022 Special Olympics International zrušil toto podujatie.

Špeciálne olympiády Slovensko nevyšlú svoj tím športovcov s intelektuálnym znevýhodnením na Svetové hry Špeciálnych olympiád, ktoré by sa mali konať v januári 2023 v ruskej Kazani.

  Predsedníctvo Špeciálnych olympiád Slovensko, ktoré nesie plnú zodpovednosť za slovenských športovcov, na svojom per-rollam zasadnutí dňa 1.3.2022 rozhodlo. “Pre útok Ruska na Ukrajinu a prebiehajúcu vojnu na Ukrajine nevyšleme slovenských reprezentantov na žiadne športové podujatie Špeciálnych olympiád, konané na území Ruska. Predsedníctvo sa na tomto stanovisku zhodlo jednohlasne”, hovorí Dominika Nestarcová, prezidentka Špeciálnych olympiád Slovensko.
„Nechceme a nemôže vyslať športovcov Špeciálnych olympiád Slovensko do krajiny kde nevieme zaručiť ich bezpečnosť. Nechceme a nemôžeme vyslať športovcov s intelektuálnym znevýhodnením do krajiny, ktorej činy a konanie sú neprijateľné, hrôzostrašné a ktoré nemajú nič spoločné s fair-play, inklúziou a ĽUDSKOSŤOU“, hovorí Eva Gažová, národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko a predsedníčka Výkonného výboru Special Olympics Europe-Euroazia.

  Stojíme, za ľudom Ukrajiny a odsudzujeme činy politického režimu Ruskej Federácie – Tím Special.

  #smespecial #specialolympicsslovakia #StopTheWar #westaywithukraine #InclusiveHealth 💙💛