29. MEDIA NEWS Norway Grants

29. MEDIA NEWS Norway Grants Inclusion trough sport for children with developmental disabilities Project for regional cooperation financed by Island, Lichtenstein and Norway through EHP and Norway Grants. Project: European Basketball Week 2023 The highlight of the 3-year project financed by Norwegian grants for the development of a new sport in Special Olympics Slovakia – BASKETBALL was the European Basketball Week 2023 – EBW2023. This year, 13 organizations participated in the EBW Special Olympics European Basketball Week. The total number of participants was amazing: 319 altogether. From those 105 children […]

Podpora klubu Special Stars Nadáciou Volkswagen

Nadácia Volkswagen v roku 2023 podporila projekt opačnej inklúzie, ktorý je od začiatku úspešný. Myšlienka otvárania klubov a tréningových jednotiek pre deti s intelektuálnym znevýhodnením a následného pozívania detí bez mentálneho znevýhodnenia sa stala priekopníckou v oblasti inklúzie v športe. Spoločné športovanie detí a mládeže s a bez intelektuálneho znevýhodnenia má svoje pozitívne vplyvy na všetky deti. Deti so zdravotným intelektuálnym znevýhodnením si užívajú rovesníkov a spoločné športovanie, spoločne strávený čas a vzájomné povzbudzovanie dáva deťom s diagnózami pocit sebauspokojenia a možnosť zažiť pocit úspechu. Deti bez znevýhodnenia sa učia […]

28. MEDIA NEWS Norway Grants

Inclusion trough sport for children with developmental disabilities Project for regional cooperation financed by Island, Lichtenstein and Norway through EHP and Norway Grants. 24.-25. November 2023 Know – How exchange experience by visiting Iceland in Slovakia During the days November 24.-25., 2023 we welcomed delegation of sport representatives from Iceland. The transfer of knowledge was experienced between Special Olympics Slovakia and sport representatives from Iceland from varieties of sport organizations. Through 3 days we exchanged Know – How in many fields. Sport, Inclusion, Ukraine´s help, Young Athletes and more. The […]

2. ročník O pohár Špeciálnych olympiád v stolnom tenise 2023

22.11.2023 sa v Bytči konala súťaž 2.ročník O pohár Špeciálnych olympiád Slovensko v stolnom tenise. Minulý rok túto súťaž veľmi úspešne organizovala Ivana Jánošíková a tento rok jej nič neostala dlžná nová organizátorka Patrícia Hrobáriková, ktorá to zvládla rovnako dobre. Športovci súťažili v ôsmich kategóriách a každú hru si doslova užívali. Atmosféra na Spojenej škole internátnej bola priateľská a uvoľnená. Športovci si vybojovali medaily, stužky, poháre a vecné ceny 🙂. Veľká vďaka patrí rozhodcom a spoluorganizátorom, za super prácu.  Už teraz sa nevieme dočkať nového ročníka tejto skvelej súťaže. » […]

Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v krasokorčuľovaní a short tracku 2023

Po troch rokoch sa 9. a 10. novembra konali Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v krasokorčuľovaní a short tracku 2023. Tento rok to boli otvorené Majstrovstvá Slovenska, lebo na pretekoch sa zúčastnili aj športovci zo Špeciálnych olympiád Rakúsko a Špeciálnych olympiád Česká republika. Vo štvrtok 9.11. sa konali Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v short tracku, kde sme mali mimoriadne vysokú účasť. Športovci medzi sebou pretekali v disciplínach 55m, 111m, 222m, 333m, 500m, 777m a 1000m. Atmosféra na pretekoch bola skvelá a všetci boli nadšení. Pretekári si to užili a nabrali nové […]

Bratislavský samosprávny kraj podporuje výukové plávanie pre deti s inakosťou.

Jedným z najžiadanejších športov na pravidelné tréningy je plávanie. Je to dôsledok uvedomenia si bezpečnosti detí s intelektuálnym znevýhodnením. Plávanie je základnou zručnosťou pre prežitie plnohodnotného života.  Vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja sme mohli navýšiť hodiny výukového plávania z 2 hodín na 3x plavecká hodina za týždeň. Na každej hodine sa trénerky v ŠH Mladosť venujú športovcom individuálne. Jedna trénerka má vždy len jedného športovca, aby mu vedela poskytnúť plnú pozornosť vo výuke techniky plávania. Deti s intelektuálnym znevýhodnením sa tak učia základy plaveckých spôsobov, dýchanie do vody a každý […]

4. ročník O pohár Špeciálnych olympiád Slovensko v plávaní 2023

27.10.2023 sa na Fakulte telesnej výchovy a športu UK Bratislava konal 4. ročník O pohár Špeciálnych olympiád Slovensko v plávaní. Hlavnou rozhodkyňou a spoluorganizátorkou bola pani profesorka Macejková, ktorá svojimi bohatými skúsenosťami viedla preteky. Športovci prekonávali jeden rekord za druhým a vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru pretekov. Okrem super rozhodcov sa o našich športovcov starali aj dobrovoľníci z MetLife, ktorí prispeli svojou pomocou a dobrou náladou k tejto super atmosfére. Veľmi pekne im za to ďakujeme. Všetci športovci, tréneri aj rodičia odchádzali z pretekov spokojní a plní nových zážitkov. Nevieme sa už […]

27. MEDIA NEWS Norway Grants

Inclusion trough sport for children with developmental disabilities Project for regional cooperation financed by Island, Lichtenstein and Norway through EHP and Norway Grants. During 8.-12. October 2023 in Iceland was held the international conference and transfer of knowledge in project: Inclusion trough sport for children with developmental disabilities – Working together for an inclusive Europe was held in Iceland. The regional cooperation project is financed through the European Economic Area and Norwegian grants. Special Olympics Slovakia was represented at this conference by Veronika Sedláčková – project manager of the project, […]

26. MEDIA NEWS Norway Grants

Inclusion trough sport for children with developmental disabilities Project for regional cooperation financed by Island, Lichtenstein and Norway through EHP and Norway Grants. On 27.9. 2023 was held the Slovakian Special Olympics Football Championship in Púchov. Special Olympics Slovakia and the Slovak Football Association organized this championship tournament at the Sport and Training Center in Púchov. The atmosphere at the tournament was great and the athletes played group matches, semi-finals and finals. The tournament was enriched with fotbaal skill competitions. The athletes left the championships happy, full of endorphins and […]

Medzinárodná konferencia regionálnej EU spolupráce na Islande

08.-12.10.2023 sa na Islande konala medzinárodná konferencia s názvom Inclusion trough sport for children with developmental disabilities – Working together for an inclusive Europe. Projekt regionálnej spolupráce je financovaný prostredníctvom Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskych grantov. Špeciálne olympiády Slovensko na tejto konferencii reprezentovali Veronika Sedláčková, Dominika Nestarcová a Martina Gogolová. Special Olympics Iceland predstavil svoj program, ako sa oni starajú a športujú s intelektuálne znevýhodnenými športovcami. Na konferencii si 6 zúčastnených štátov vymieňalo skúsenosti ako to funguje a nefunguje v ich krajine. Veľa nového sme sa naučili, dozvedeli a inšpirovali […]