O nás

Športom otvárať srdcia a myseľ ľuďom s intelektuálnym znevýhodnením a vytvárať tak priestor inklúzie do spoločnosti. Špeciálne olympiády Slovensko je organizácia, ktorá poskytuje celoročný cyklus tréningov a domácich či medzinárodných súťaží v rôznych druhoch olympijských i neolympijských športov pre deti...