www.specialolympics.org // Special Olympics – medzinárodná stránka so všetkými novinkami a zaujímavosťami www.la2105.org // Svetová letná špeciálna olympiáda Los Angeles 2015 www.2007specialolympics.com // Svetové letné hry Špeciálnych olympiád 2007 www.athleteconnect.org // Projekt, ktorý podporuje deti školského veku v Európe a Eurázii k vytvoreniu hodnotných spojení so športovcami Špeciálnych olympiád