Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

  Vitajte na stránkach Špeciálnych olympiád Slovensko v sekcii Safeguarding.
  Vieme, že ľudia so znevýhodnením sú často vylúčení zo vzdelávania a zdravotnej starostlivosti a preto sú prakticky neviditeľní v potrebe riešenia násilia a agresívneho správania. Spoločne v rámci programu Špeciálnych olympiád proti šikanovaniu máme teraz jedinečnú príležitosť vzdelať a chrániť našich športovcov.

Čo je Safeguarding?

  Safeguarding je program ochrany pred sexuálnym zneužívaním a akýmkoľvek šikanovaním športovca Špeciálnych olympiád. Sexuálne zneužívanie je akékoľvek sexuálne správanie, alebo konanie, ku ktorému je jednotlivec donútený, nanútený, alebo presvedčený bez jeho súhlasu. Zahŕňa aj nekontaktné činy, ako je exhibicionizmus, vystavovanie pornografii, voyeurizmus a komunikácia sexuálnym spôsobom. Sexuálne zneužívanie existuje v každej komunite bez ohľadu na rasu, náboženstvo, ekonomickú triedu, alebo schopnosti. Následky sexuálneho zneužívania sú okamžité aj dlhodobé. Obete a osoby, ktoré prežili sexuálne zneužívanie, pociťujú traumatické stavy a úzkosť.
Podcast:

▶️ Radšej budem vystrašenou mamou, ako mamou zneužívaného dieťaťa (podcast) ▶️ Sexuálne zneužívanie zdravotne znevýhodnených detí sa deje aj na Slovensku (podcast)
  Materiály ku školeniu Safeguarding:

» Manuál a Pravidlá ochrany pred sexuálnym zneužívaním » Pravidlá ochrany a starostlivosti – Easy to Read (jednoduché čítanie) » Prezentácia – Školenie o Ochrane pred Zneužitím
  EUROPEAN UNION-SUPPORTED SAFEGUARDING PROJECT CONCLUDES IN SLOVAKIA

  3. MEDZINÁRODNÝ MÍTING KRAJÍN ZAPOJENÝCH DO EÚ PROJEKTU SAFEGUARDING – OCHRANA PRED SEXUÁLNYM ZNEUŽÍVANÍM

V dňoch od 11. do 13. marca 2024 sa na Slovensku pod hlavičkou organizátora Špeciálnych olympiád Slovensko uskutočnil 3. Medzinárodný míting krajín zapojených do EÚ projektu SAFEGUARDING – Ochrana pred sexuálnym zneužívaním. Projekt nám priniesol veľmi veľa užitočných informácií, ktoré je veľmi dôležité distribuovať medzi našich členov, rodinných príslušníkov trénerov a najdôležitejšie je o tejto hrozbe informovať našich športovcov.
Naučili sme verejnosť ako predchádzať sexuálnemu zneužívaniu, rozoznať symptómy. Športovci sa naučili aké dotyky a kde a kedy sú vhodné a aké kde a kedy sú nevhodné. Najväčším úspechom projektu je vydanie publikácií: » Školenie o ochrane pred sexuálnym zneužítím – Školenie o sexuálnej výchove » Flash Cards – Rýchla verzia školenia o ochrane pred zneužitím » Možno nie som ako ty, ale priateľmi byť môžeme – Kniha o inakosti pre Mladých športovcov (MŠ a ZŠ)
  Vďaka práci Špeciálnych olympiád Slovensko je naša organizácia pozvaná do pokračovania projektu aj v roku 2025/2026.
OCHRANA PRED SEXUÁLNYM ZNEUŽÍVANÍM A SEXUÁLNA VÝCHOVA OSÔB S IZ

  Special Olympics Slovakia zorganizovali vôbec prvý seminár O ochrane pred sexuálnym zneužívaním a Sexuálna výchova športovcov Špeciálnych olympiád. Sme hrdí, že našich trénerov, učiteľov, dobrovoľníkov a Youth Leaders zaujíma takáto vážna a dôležitá téma. Počas 3 hodín vzdelávanie sme prešli všetky aspekty ochrany. Chápeme tiež, že ak chceme byť lepší v ochrane pred sexuálnym zneužívaním našich športovcov, musíme byť dobrí aj vo výučbe sexuálnej výchovy. Druhá časť nášho seminára bola venovaná vzdelávacím metódam a technikám, ako naučiť športovcov, čo je to ochrana, prečo je to dôležité. Hovorili sme veľa o prevencii, učíme, čo je v poriadku, čo nie je v poriadku na tréningoch, vysvetľujeme dôležitosť rannej sexuálnej výchovy, ako sa ochrániť a ako a komu daný skutok nahlásiť. 60 účastníkov seminára O ochrane pred sexuálnym zneužívaním sa zhodlo na nasledovnom: „Ak porozumieme sebe samému, dokážeme lepšie chrániť seba a ostatných pred sexuálnym zneužívaním.
  Špeciálne olympiády Slovensko preložili a vytlačili materiály: Zásady ochrany, Zásady ochrany pred sexuálnym zneužívaním a Etický kódex vo verziách „Easy to Read“ na distribúciu medzi členov Špeciálnych olympiád Slovensko.
» FOTKY