Vitajte na stránkach Špeciálnych olympiád Slovensko v sekcii Safeguarding.
    Vieme, že ľudia so znevýhodnením sú často vylúčení zo vzdelávania a zdravotnej starostlivosti a preto sú prakticky neviditeľní v potrebe riešenia násilia a agresívneho správania. Spoločne v rámci programu Špeciálnych olympiád proti šikanovaniu máme teraz jedinečnú príležitosť vzdelať a chrániť našich športovcov.

Čo je Safeguarding?

    Safeguarding je program ochrany pred sexuálnym zneužívaním a akýmkoľvek šikanovaním športovca Špeciálnych olympiád. Sexuálne zneužívanie je akékoľvek sexuálne správanie, alebo konanie, ku ktorému je jednotlivec donútený, nanútený, alebo presvedčený bez jeho súhlasu. Zahŕňa aj nekontaktné činy, ako je exhibicionizmus, vystavovanie pornografii, voyeurizmus a komunikácia sexuálnym spôsobom. Sexuálne zneužívanie existuje v každej komunite bez ohľadu na rasu, náboženstvo, ekonomickú triedu, alebo schopnosti. Následky sexuálneho zneužívania sú okamžité aj dlhodobé. Obete a osoby, ktoré prežili sexuálne zneužívanie, pociťujú traumatické stavy a úzkosť.
Materiály ku školeniu Safeguarding:

» Pravidlá ochrany a starostlivosti – Easy to Read (jednoduché čítanie) » Prezentácia – Školenie o Ochrane pred Zneužitím