Vážená pani / Vážený pán,
    sme veľmi radi, že ste sa rozhodli stať členom Špeciálnych olympiád Slovensko (ŠOS). Stane sa tak po vykonaní nasledujúcich VŠETKÝCH 3 krokov:

KROK 1. Vyplnením elektronickej žiadosti o registráciu do ŠOS

KROK 2. Vyplnením základných údajov osoby / osôb v Informačnom systéme športu ŠOS

KROK 3. Úhradou ročného členského príspevku

Podrobné inštrukcie k jednotlivým krokom nájdete TU