Milí členovia, podporovatelia a priatelia Špeciálnych olympiád Slovensko.
v prípade Vášho záujmu o podporu športu osôb s intelektuálnym znevýhodnením, formou poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov vo výške 2 % si Vám dovoľujeme dať do pozornosti zoznam našich organizácií, z ktorých si môžete vybrať. Vaša finančná podpora bude tak priamo využitá Vo vami vybranom športovom klube, zariadení a vo Vami vybranom regióne.

Ďakujeme za podporu členov Špeciálnych olympiád

ŠPORT JE TÁ NAJKRAJŠIA A NAJĽAHŠIA CESTA INKLÚZIE

    Zoznam oprávnených subjektov na poukázanie 2% z daní nájdete TU
» Vyhlásenie o poukázaní 2% ĎAKUJEME!
    #smespecial #speciaolympics