Milí členovia, podporovatelia a priatelia Špeciálnych olympiád Slovensko.
v prípade Vášho záujmu o podporu športu osôb s intelektuálnym znevýhodnením, formou poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov vo výške 2 % si Vám dovoľujeme dať do pozornosti zoznam našich organizácií, z ktorých si môžete vybrať. Vaša finančná podpora bude tak priamo využitá Vo vami vybranom športovom klube, zariadení a vo Vami vybranom regióne.

Ďakujeme za podporu členov Špeciálnych olympiád

ŠPORT JE TÁ NAJKRAJŠIA A NAJĽAHŠIA CESTA INKLÚZIE

    ZOZNAM členov, ktorým môžete poskytnúť Vaše 2%. ĎAKUJEME ♥.
OrganizáciaIČO organizácie
Autistické centrum Andreas31821677
Bavme sa športom53013468
CDKL5 Slovakia, Denné centrum Gardenia42413974
DFD SANTOVKA42125391
Občianské združenie USMEJ SA NA MŇA35558652
Občianske združenie Vlčí mak50510126
OZ Downov syndróm50536231
Paradrezura Excelent51269163
Sessile, n.o.45738629
Spojená škola Nová Baňa37892151
SPOSA31747973
SRRZ-RZ pri Spojenej škole Púchov173196171226
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Šamorín42286280
Vandateam o.z.52980022
Víťaz53209826
    #smespecial #speciaolympics