Vážený a milý priateľ Špeciálnych olympiád,
    dávame Vám do pozornosti Plán činnosti Špeciálnych olympiád na ROK 2020. O každom podujatí a športovej akcii Vás budeme vopred informovať. Tešíme sa na športové výkony športovcov špeciálnych olympiád a na stretnutie s Vami.
Viac info na office@speciaolympics.sk » PLÁN ČINNOSTI ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD NA ROK 2020 – pred COVID-19 (pdf)
    #smespecial #speciaolympics