PREDSEDNÍCTVO ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD SLOVENSKO:
» PREDSEDNÍCTVO ŠOS ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ŠOS:
» ZÁPISNICA 29. VALNÉ VOLEBNÉ ZHROMAŽDENIE ŠOS, 15.06.2021
» ZÁPISNICA 28. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠOS, 09.12.2020 (per-rollam)
» ZÁPISNICA 27. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠOS 2019, 11.05.2020 (per-rollam)