PREDSEDNÍCTVO ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD SLOVENSKO:
» PREDSEDNÍCTVO ŠOS OD 2021
» PREDSEDNÍCTVO ŠOS DO 2021 ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ŠOS:
» ZÁPISNICA 29. VALNÉ VOLEBNÉ ZHROMAŽDENIE ŠOS, 15.06.2021
» ZÁPISNICA 28. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠOS, 09.12.2020 (per-rollam)
» ZÁPISNICA 27. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠOS 2019, 11.05.2020 (per-rollam)
» ZÁPISNICA 26. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠOS, 03.06.2019
» ZÁPISNICA 25. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠOS, 29.05.2018
» ZÁPISNICA 24. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠOS, 11.10.2017