PREDSEDNÍCTVO ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD SLOVENSKO:
» PREDSEDNÍCTVO ŠOS OD 19.06.2021, » PREDSTAVENIE ČLENOV PREDSEDNÍCTVA ŠOS
» PREDSEDNÍCTVO ŠOS OD 2021
» PREDSEDNÍCTVO ŠOS DO 2021 ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ŠOS:
» ZÁPISNICA 33. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠOS, 29.05.2023
(Mandátová komisia, Pozvánka, Rokovací poriadok, Správa kontrolóra, Zápisnica)
» ZÁPISNICA 31. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠOS, 31.05.2022
(Prílohy, Prezenčná listina, Prezentácia)
» ZÁPISNICA 29. VALNÉ VOLEBNÉ ZHROMAŽDENIE ŠOS, 15.06.2021
» ZÁPISNICA 28. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠOS, 09.12.2020 (per-rollam)
» ZÁPISNICA 27. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠOS 2019, 11.05.2020 (per-rollam)
» ZÁPISNICA 26. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠOS, 03.06.2019
» ZÁPISNICA 25. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠOS, 29.05.2018
» ZÁPISNICA 24. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠOS, 11.10.2017