PREDSEDNÍCTVO ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD SLOVENSKO:
» PREDSEDNÍCTVO ŠOS OD 19.06.2021, » PREDSTAVENIE ČLENOV PREDSEDNÍCTVA ŠOS
» PREDSEDNÍCTVO ŠOS OD 2021
» PREDSEDNÍCTVO ŠOS DO 2021 ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ŠOS:
» ZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ŠOS, 11.10.-21.10.2022 (per-rollam)
(Príloha: Zoznam hlasujúcich) » ZÁPISNICA 30. VALNÉ VOLEBNÉ ZHROMAŽDENIE ŠOS, 13.12.2021 (per-rollam)