Špeciálne olympiády Slovensko
Adresa sídla: Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, Slovakia
    Poštová adresa a sídlo kancelárie: Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, Slovakia
Prezidentka: Ing. Dominika Nestarcová | tel.: +421 (0)915 894 083 | e-mail: nestarcova@specialolympics.sk Športová riaditeľka: Mgr. Martina Gogolová OLY | tel.: +421 (0)907 394 498 | e-mail: gogolova@specialolympics.sk Ekonóm: Mgr. Jarmila Koteková | tel.: +421 (0)904 622 742 | e-mail: ekonom@specialolympics.sk E-mail: office@specialolympics.sk
    IČO: 30811406 DIČ: 2020993205 IBAN číslo účtu: SK7202000000000116235012 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)
Facebook: SpecialOlympicsSlovakia YouTube: Special Olympics Slovakia