Špeciálne olympiády Slovensko
Adresa sídla: Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, Slovakia
    Poštová adresa a sídlo kancelárie: Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, Slovakia
Prezidentka: Zuzana Rehák Štefečeková Športová riaditeľka: Martina Gogolová | tel.: +421 (0)907 394 498 | e-mail: gogolova@specialolympics.sk Projektová manažérka: Ing. Veronika Sedláčková | tel.: +421 (0)905 925 695 | e-mail: sedlackova@specialolympics.sk Kontrolór: JUDr. Michal Rebro | tel.: +421 (0)903 227 139 | e-mail: michal.rebro@gmail.com IČO: 30811406 DIČ: 2020993205 IBAN číslo účtu: SK7202000000000116235012 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.) Instagram: #specialolympicsslovakia