Slovenské hnutie špeciálnych olympiád je občianskym združením, ktoré zabezpečuje športové aktivity a súťaže pre osoby s intelektuálnym znevýhodnením. Organizačne, technicky a materiálovo zabezpečuje účasť svojich športovcov na národných, medzinárodných a svetových podujatiach. Marketingovo a smerom k verejnosti sa hnutie prezentuje pod medzinárodnou značkou Special Olympics.
Special Olympics Slovakia je na ceste stať sa profesionálnou organizáciou fungujúcou ako Národná športová organizácia v ktorej i naďalej najdôležitejšou zložkou sú dobrovoľníci, vďaka ktorým toto hnutie napreduje.
  Special Olympics je veľká rodina, ktorá si navzájom pomáha a vďaka porozumeniu a ochote pomôcť sa neustále rozrastá.
Podporiť našich športovcov, dobrovoľníkov, rodičov, trénerov môžete viacerými formami spolupráce:
  » DAROVACIA ZMLUVA
» ASIGNÁCIA 2% Z DANE
  » ZMLUVA O SPOLUPRÁCI/ ZMLUVA O REKLAME
» SPONZORSKÁ ZMLUVA
  Slovenské hnutie špeciálnych olympiád založilo svoju 100% marketingovú spoločnosť Special Olympics Marketing, s.r.o., prostredníctvom ktorej podporuje projekty rozvoja športu intelektuálne znevýhodnených detí, mládeže a dospelých.
Special Olympics Marketing, s.r.o.
  Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, Slovakia
IČO: 50695525
  DIČ: 2120420016
IBAN: SK45 0200 0000 0037 8004 6651
  SWIFT: SUBASKBX
Adresa banky: VUB, a.s., Mlynské Nivy 1
  829 99 Bratislava, Slovakia
ĎAKUJEME!