2021

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Tričká

2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Zimné oblečenie na Svetové hry Špeciálnych olympiád 2022

Odborné preklady zo Slovenského jazyka do anglického jazyka a z anglického jazyka do slovenského jazyka

Právne služby

Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby

Pomôcky Inklúzia hrou

2019

Zápisnica z VO – Komplexné vedenie podvojného účtovníctva

Zápisnica z VO – Pomôcky mladí športovci / Inklúzia hrou – Motor Activity Training Program

Zápisnica VO – Pomôcky Mladí športovci

Archív VO

» 2014 «

▪Výzva na predkladanie cenových ponúk: Zabezpečenie ošatenia pre účastníkov Európskej špeciálnej olympiády Antverpy 2014

▪Výzva na predkladanie cenových ponúk: Zabezpečenie leteckej prepravy osôb (poskytnutie služby)

» 2015 «

▪Výzva na predkladanie ponúk (Podlimitné zákazky) Zabezpečenie leteckej prepravy osôb (poskytnutie služby)

Zverejňovanie zmlúv VO

Zverejňovanie zmlúv v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

» 2015 «

▪Podlimitná zákazka : Zabezpečenie leteckej prepravy osôb

Dátum zverejnenia na web stránke http://www.shso.sk/vo.php: 24.04.2015

Vzhľadom na veľký objem dát rámcovú dohodu uverejňujeme vo forme odkazu na stránku Úradu pre Verejné obstarávanie – Profil verejného obstarávateľa (Slovenské hnutie špeciálnych olympiád) Rámcová dohoda č. 01/2015:

http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokument/11483/148081/5

http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokument/11483/148081/6