Vážená pani / Vážený pán, Milý člen Špeciálnych olympiád Slovensko,
    dávame Vám do pozornosti Plán činnosti Špeciálnych olympiád Slovensko na rok 2021. Národná športová organizácia Špeciálne olympiády Slovensko je pripravená na rok 2021. Samozrejme, že plán bude naplnený v prípade uvoľnenia opatrení. Plán činnosti 2021 bude v súvislosti s vyvíjajúcim sa rokom 2021 upravovaný a dopĺňaný. Veríme, že naše spoločné plány budeme môcť v čo najvyššej miere naplniť.
Informácie a prihlášky o jednotlivých podujatiach a činnostiach budú zasielané len členom, ktorí sú riadne registrovaní v Informačnom systéme a majú zaplatené 2 € na osobu na rok 2021. » PLÁN ČINNOSTI ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD SLOVENSKO NA ROK 2021 (pdf)
    Tešíme sa na Vás ?
    Kolektív Špeciálnych olympiád Slovensko #smespecial #speciaolympics