MATP JE AKTIVITA, KDE SA ŠPORTOVCOM MÔŽE STAŤ KAŽDÝ
    Program MATP (Tréningový proces motorických zručností) po prvýkrát na Slovensko priniesli Špeciálne olympiády Slovensko v roku 2019. MATP program je zameraný na tréning motorických zručností športovcov s viacnásobným zdravotným znevýhodnením. MATP = Motor Activity Training Program. Filozofia programu vychádza z presvedčenia jeho tvorcov v Special Olympics International, že aj ľudia s viacnásobným zdravotným znevýhodnením majú právo zúčastňovať sa športových aktivít s akceptáciou ich limitov a rozvíjaní ich existujúceho potenciálu. Nejde o terapeutickú metódu, či koncept ale predovšetkým o zážitok z možného spôsobu športovania, spoločných aktivít, socializácie, nových priateľstiev a podpory inkluzívnej spoločnosti, kde športujú všetci.
» TRÉNINGOVÝ PROGRAM MOTORICKÝCH AKTIVÍT / Trénerská príručka » Tlačová správa 2020
    #smespecial #speciaolympics