Trénerská príručka Tréningového programu motorických aktivít – MATP

  Pre ktorých športovcov je Tréningový program motorických aktivít najvhodnejší?

  Tréningový program motorických aktivít Špeciálnych Olympiád je určený pre športovcov s ťažkým alebo závažným intelektuálnym postihnutím, ktorí sa nemôžu zúčastniť na oficiálnych športových súťažiach Špeciálnych Olympiád kvôli ich zručnostiam a / alebo funkčným schopnostiam. Tréningový program motorických aktivít je určený na prípravu športovcov s ťažkým alebo závažným intelektuálnym postihnutím, vrátane športovcov s ťažkým telesným postihnutím, pre športovo špecifické aktivity vhodné pre ich schopnosti. Športovci so závažným postihnutím sú tí, ktorí potrebujú vysoko špecializované tréningové programy kvôli ich fyzickým, duševným alebo emočným problémom. Ako jedinečný športový program, Tréningový program motorických aktivít nevylučuje žiadneho športovca. Je určený na poskytovanie individuálnych tréningových programov všetkým športovcom so závažným postihnutím. Činnosti týkajúce sa rozvoja motorických aktivít prezentované v tejto príručke korešpondujú s oficiálnymi športmi Špeciálnych Olympiád. Tieto aktivity sú ponúkané ako východiskový bod pri navrhovaní špecializovaných tréningových programov pre každého športovca. Čím viac sa približujú vykonávaniu aktivít navrhnutých v tomto dokumente, tým viac sa získajú zručnosti, ktoré sa považujú za nevyhnutné pri uznávaných postupoch vedúcich k účasti na oficiálnych súťažiach Špeciálnych Olympiád.

Ciele Tréningového programu motorických aktivít:

1. Poskytnúť tréningové možnosti pre športovcov, aby získali schopnosti, ktoré sa považujú za nevyhnutné pri uznávaných postupoch vedúcich k účasti na oficiálnych súťažiach Špeciálnych Olympiád.
  2. Vytváranie príležitostí pre športovcov na predvedenie najlepšieho výkonu v týchto schopnostiach, v rámci súťažných podujatí počas pravidelných súťaží Špeciálnych Olympiád alebo počas samostatných aktivít Tréningového programu motorických aktivít.

Účel Tréningového programu motorických aktivít:

1. Účelom Tréningového programu motorických aktivít je poskytnúť tréning pre športovcov v oblasti schopností, ktoré súvisia a môžu viesť k účasti v tradičných disciplínach Špeciálnych Olympiád.
  2. Všetci jednotlivci s ťažkým alebo závažným mentálnym postihnutím sa môžu, s aktivitami navrhnutými tak, aby spĺňali svoje individuálne schopnosti, zúčastňovať na Tréningovom programe motorických aktivít Špeciálnych Olympiád.
3. Celý Tréningový program motorických aktivít športovcov poskytuje príležitosť na trénovanie a predvádzanie maximálneho výkonu v rôznych aktivitách motorického rozvoja bez porovnávania sa s ostatnými.
  4.Kvalifikačný proces športovcov Tréningového programu motorických aktivít sa používa na to, aby každý športovec, ktorý sa zúčastní Špeciálnych Olympiád, získal pre neho najnáročnejšie a najviac prospešné športové skúsenosti.
5.Všetci tréneri Tréningového programu motorických aktivít musia úspešne absolvovať trénerský certifikát Špeciálnych Olympiád Tréningového programu motorických aktivít s cieľom zabezpečiť bezpečné a efektívne individuálne tréningové programy pre športovcov.

  Výhody pre športovcov, ktorí sa zúčastňujú na Tréningovom programe motorických aktivít zahŕňa:

  zvýšenú fyzickú aktivitu, ktorá vedie k zlepšeniu motorických zručností, fyzickej kondície a funkčnej schopnosti
  viac príležitostí na vykonávanie športových aktivít
  rozvoj pozitívnejšej sebareflexie prostredníctvom získavania zručností
  väčšia interakcia rodiny prostredníctvom zapájania do športu
  viac príležitostí na rozvíjanie priateľstva s ostatnými športovcami, ich rodinami a rozširovanie komunity
Tréningový program motorických aktivít Špeciálnych Olympiád športovcov prenáša tieto výhody do ich každodenných aktivít doma a v komunite. Okrem toho sa posilňujú rodinné vzťahy, keďže členovia rodiny prejavujú uznanie športovcovi za schopnosť zúčastňovať sa na športovej činnosti.