Špeciálne olympiády Slovensko sú súčasťou projektu MATCODE financovaného zo zdrojov Európskej únie Erasmus+ program. Tento trojročný projekt s dĺžkou do 31.12.2025 je určený pre rozvoj športu osôb s viacnásobným zdravotným znevýhodnením.


MATP SKI CAMP 2024

V dňoch od 29.1 do 2.2 2024 sa vo Valčianskej doline uskutočnil tretí ročník MATP SKI CAMPU. V dvoch turnusoch sa vystriedali MATP športovci v zložení: Marcela, Michal, Andrej, Martin, Leo, Viktor, Marcel a Alex. Veľké ďakujem patrí inštruktorom lyžiarskej školy FATRASKI, ktorí sa dopoludnia aj popoludní venovali MATP lyžiarom. O skvelé organizačno-technické zabezpečenie sa postaralo o.z. PLUSK+ a manželia Dolinský.
  Veríme, že do budúcna budeme môcť zabezpečiť ďalšie nové monoski, tentokrát pre dospelých MATP lyžiarov. Tešíme sa z Vašich pokrokov a úspechov.
#SteSpecial
» FOTKY

Ambasádor projektu MATCODE Michal Dolinský

Michal Dolinský (18 years old) is a MATP (Motor Activity Training Program) athlete of Special Olympics Slovakia since 2019. Since 2023 he has become an Ambassador in the international Erasmus + project supported by the EU.
  Michal’s sports career started during the first ever MATP training camp in Zvolen, which was attended by Eleni Rossides, MATP certified trainer for Special Olympics International. During this week Michal tried different types of motor exercises from grips, throws, mobility, kicks, and bounces. However, the motor skills he enjoyed the most were on his wheelchair such as driving between the cones or driving on the inclined platform.
In 2019, Michal’s father constructed a bicycle with customized assist wheels and an assist bar behind the bicycle to control it by an adult or Unified partner or volunteer. Michal rode it for two years.
  In 2020, Michal at his modified bike attended for the first time the Special Olympics Slovak Cycling Championships, where he won two gold medals in the MATP category.

  In 2022, Michal’s dream came true when his father gave him a tandem bicycle. That’s two riders on one bike. Michal sits as the first rider and his father and coach in one person as the second. With a secure strap and seat and adjusted grips on the pedals, Michal is able to enjoy riding on tandem bike for longer periods of time and more kilometres.
In 2023, Michal and his father took part in the 5km and 10km races on a tandem bike at the Special Olympics Slovak Cycling Championship. They won gold medals in both events in the MATP category.
  Michal Dolinský is a great role model for all MATP athletes in Slovakia. His desire to engage in sports and improve is visible on his face, in his movements, and in his successes. Thanks go to his parents, Ivanka and Miroslav, for their honest guidance in regular sports activities.
Father Miroslav about Michal. “Michal likes movement and sports. Regular training gives Michal a sense of responsibility in preparation, which leads to the desire to win. Sports activity should be an essential part in the lives of these children. And it is up to us parents in what direction we take our child. Movement develops all the senses and gives every individual a sense of achievement. We are proud of Michal as parents, and despite his disadvantages, we can boast of his outstanding sports achievements.”

5.ročník MATP CAMP & CHALLENGE DAY 2023 a Vzdelávací seminár trénerov MATP

Projekt MATP/MATCODE je financovaný Európskou úniou z programu Erasmus+ a Špeciálnymi olympiádami Slovensko z príspevku podpory MSVVŠ SR.
  5. ročník MATP sústredenia a Challenge Day spolu so Seminárom pre trénerov sa uskutočnil v Salamandra Resort a Hotel od 12. do 14.9. 2023. 35 účastníkov tréningového pobytu, z toho 9 športovcov s viacnásobným zdravotným znevýhodnením, absolvovali 4 tréningové jednotky na suchu i vo vode. 10 trénerov a 9 dobrovoľníkov spolu so 4 lektormi teoreticky aj prakticky vyedukovali 4 nových trénerov MATP. Gratulujeme. Tréneri budú svoje naučené zručnosti Trénera MATP odovzdávať športovcom ďalej vo svojich školách, kluboch a komunitách.

  Novinkou sústredenia bol „AIR FOOTBALL“ a art terapia za vedenia certifikovanej arteterapeutky. Športovci tak zažili radosť aj zo spoločnej maľovanej tvorby. 5 športovcov Leo, Alex, Viktor, Michal a Marcel si odniesli Certifikát s poďakovaním za ich pravidelnú účasť na tréningoch a účasť na všetkých 5. ročníkoch tréningových sústredení. Do programu MATP sa aktívne zapojili aj 4 noví športovci Marcela, Kristína, Paťko a Andrej.
Záverečný Challenge DAY bol dôkazom toho ako pravidelný tréning a súťaživá atmosféra dopomáha športovcom vydať zo seba to najlepšie. Športovci za svoje výkony na suchu aj v bazéne získali zlaté medaile a vecné ceny Špeciálnych olympiád Slovensko.
  Program MATP je športový program rozvíjajúci 6 vybraných motorických zručností u športovcov s viacnásobným zdravotným znevýhodnením. Je jedinečnou príležitosťou predviesť svoj najlepší osobný výkon a je dôkazom toho, že šport je pre všetkých. Špeciálne olympiády Slovensko sú od roku 2019 držiteľom licencie a vďaka tímu hlavných trénerov, rodičovských iniciátorov a dobrovoľníkov sa tento program rozvíja vo viacerých mestách Slovenska.
» FOTKY

Trénerská príručka Tréningového programu motorických aktivít – MATP

  Pre ktorých športovcov je Tréningový program motorických aktivít najvhodnejší?

  Tréningový program motorických aktivít Špeciálnych Olympiád je určený pre športovcov s ťažkým alebo závažným intelektuálnym postihnutím, ktorí sa nemôžu zúčastniť na oficiálnych športových súťažiach Špeciálnych Olympiád kvôli ich zručnostiam a / alebo funkčným schopnostiam. Tréningový program motorických aktivít je určený na prípravu športovcov s ťažkým alebo závažným intelektuálnym postihnutím, vrátane športovcov s ťažkým telesným postihnutím, pre športovo špecifické aktivity vhodné pre ich schopnosti. Športovci so závažným postihnutím sú tí, ktorí potrebujú vysoko špecializované tréningové programy kvôli ich fyzickým, duševným alebo emočným problémom. Ako jedinečný športový program, Tréningový program motorických aktivít nevylučuje žiadneho športovca. Je určený na poskytovanie individuálnych tréningových programov všetkým športovcom so závažným postihnutím. Činnosti týkajúce sa rozvoja motorických aktivít prezentované v tejto príručke korešpondujú s oficiálnymi športmi Špeciálnych Olympiád. Tieto aktivity sú ponúkané ako východiskový bod pri navrhovaní špecializovaných tréningových programov pre každého športovca. Čím viac sa približujú vykonávaniu aktivít navrhnutých v tomto dokumente, tým viac sa získajú zručnosti, ktoré sa považujú za nevyhnutné pri uznávaných postupoch vedúcich k účasti na oficiálnych súťažiach Špeciálnych Olympiád.

Ciele Tréningového programu motorických aktivít:

1. Poskytnúť tréningové možnosti pre športovcov, aby získali schopnosti, ktoré sa považujú za nevyhnutné pri uznávaných postupoch vedúcich k účasti na oficiálnych súťažiach Špeciálnych Olympiád.
  2. Vytváranie príležitostí pre športovcov na predvedenie najlepšieho výkonu v týchto schopnostiach, v rámci súťažných podujatí počas pravidelných súťaží Špeciálnych Olympiád alebo počas samostatných aktivít Tréningového programu motorických aktivít.

Účel Tréningového programu motorických aktivít:

1. Účelom Tréningového programu motorických aktivít je poskytnúť tréning pre športovcov v oblasti schopností, ktoré súvisia a môžu viesť k účasti v tradičných disciplínach Špeciálnych Olympiád.
  2. Všetci jednotlivci s ťažkým alebo závažným mentálnym postihnutím sa môžu, s aktivitami navrhnutými tak, aby spĺňali svoje individuálne schopnosti, zúčastňovať na Tréningovom programe motorických aktivít Špeciálnych Olympiád.
3. Celý Tréningový program motorických aktivít športovcov poskytuje príležitosť na trénovanie a predvádzanie maximálneho výkonu v rôznych aktivitách motorického rozvoja bez porovnávania sa s ostatnými.
  4.Kvalifikačný proces športovcov Tréningového programu motorických aktivít sa používa na to, aby každý športovec, ktorý sa zúčastní Špeciálnych Olympiád, získal pre neho najnáročnejšie a najviac prospešné športové skúsenosti.
5.Všetci tréneri Tréningového programu motorických aktivít musia úspešne absolvovať trénerský certifikát Špeciálnych Olympiád Tréningového programu motorických aktivít s cieľom zabezpečiť bezpečné a efektívne individuálne tréningové programy pre športovcov.

  Výhody pre športovcov, ktorí sa zúčastňujú na Tréningovom programe motorických aktivít zahŕňa:

  zvýšenú fyzickú aktivitu, ktorá vedie k zlepšeniu motorických zručností, fyzickej kondície a funkčnej schopnosti
  viac príležitostí na vykonávanie športových aktivít
  rozvoj pozitívnejšej sebareflexie prostredníctvom získavania zručností
  väčšia interakcia rodiny prostredníctvom zapájania do športu
  viac príležitostí na rozvíjanie priateľstva s ostatnými športovcami, ich rodinami a rozširovanie komunity
Tréningový program motorických aktivít Špeciálnych Olympiád športovcov prenáša tieto výhody do ich každodenných aktivít doma a v komunite. Okrem toho sa posilňujú rodinné vzťahy, keďže členovia rodiny prejavujú uznanie športovcovi za schopnosť zúčastňovať sa na športovej činnosti.