Vážený a milý člen Špeciálnych olympiád Slovensko,
  Dovoľujem si vás informovať o VÝZVE k projektu MATP pomôcky 2021.

Pre koho je projekt určený:

pre organizácie, ktoré vykonávajú MATP cvičenie pre športovcov s viacnásobným zdravotným znevýhodnením.

  Cieľ projektu:

  MATP = Motor Activity Training Program – tréningový proces motorických zručností je tréningový program na tréning motorických zručností športovcov s viacnásobným zdravotným znevýhodnením. Filozofia programu vychádza z presvedčenia jeho tvorcov v Special Olympics International, že aj ľudia s viacnásobným zdravotným znevýhodnením majú právo zúčastňovať sa športových aktivít s akceptáciou ich limitov a rozvíjaní ich existujúceho potenciálu. Nejde o terapeutickú metódu, či koncept ale predovšetkým o zážitok z možného spôsobu športovania, spoločných aktivít, socializácie, nových priateľstiev a podpory inkluzívnej spoločnosti, kde športujú všetci.

Ako sa stať súčasťou projektu:

1. byť registrovaným členom v Informačnom systéme športu Špeciálnych olympiád Slovensko a mať uhradené ročné členské 2€
2. povinná účasť na jednodňovom seminári MATP (záujemcom budú zaslané bližšie informácie)
3. vykonávanie cvičení min. 1x týždenne v komunite, centre, klube…. pomocou cvičebných pomôcok, ktoré budú účastníkom projektu zaslané bezplatne na následné využívanie
4. Zorganizovanie športovej akcie pod názvom MATP Športový deň Špeciálnych olympiád Slovensko (každá organizácia dostane od nás vlajku ŠOS na túto akciu) a zaslanie fotografií z akcie.
  V prípade záujmu treba vyplniť online prihlášku do 19.11.2021
ŠOS si vyhradzujú právo na výber účastníkov projektu MATP pomôcky 2021.
  O výsledku Vás budeme informovať do 10.12.2021.

VYPLNENIE PRIHLÁŠKY TU:

Kontaktná osoba pre výzvu:

V prípade nejasností a pre doplňujúce informácie kontaktujte:
Veronika Sedláčková / Projektová manažérka
sedlackova@specialolympics.sk
+421 905 925 695
  Tešíme sa na Vaše prihlášky.
Tím #smespecial