» CELÉ ZNENIE – PRÍRUČKA MLADÍ ŠPORTOVCI (PDF)
  Vážený a milý člen Špeciálnych olympiád Slovensko,
Dovoľujem si vás informovať o VÝZVE k projektu Mladí športovci 2021, ktorý zábavnou formou učí deti základné športové zručnosti.

  Pre koho je projekt určený:

  pre deti s alebo bez intelektuálneho znevýhodnia, vo veku 2 až 12 rokov

Cieľ projektu:

Program Mladí športovci učí základné športové zručnosti, ako beh, kopanie hádzanie a chytanie. Ponúka rodinám, učiteľom aj ľuďom z komunity možnosť zdieľať radosť zo športu so všetkými deťmi.
  Deti sa naučia hrať s ostatnými deťmi a rozvíjať dôležité zručnosti učenia sa. Deti sa taktiež naučia deliť sa, striedať sa a postupovať podľa pokynov. Tieto zručnosti pomáhajú deťom pri aktivitách v rodine, komunite a v škole.

Ako sa stať súčasťou projektu:

1. byť registrovaným členom v Informačnom systéme športu Špeciálnych olympiád Slovensko a mať uhradené ročné členské 2€
2. povinná účasť na BEZPLATNOM jednodňovom seminári Mladí športovci (záujemcom budú zaslané bližšie informácie)
3. následné vykonávanie cvičení min. 1x týždenne v komunite, centre, klube…. pomocou cvičebných pomôcok, ktoré budú účastníkom projektu zaslané bezplatne na následné využívanie
4. Zorganizovanie športovej akcie pod názvom Športový deň Špeciálnych olympiád Slovensko (každá organizácia dostane od nás vlajku ŠOS na túto akciu) a zaslanie fotografií z akcie.
  V prípade záujmu treba vyplniť online prihlášku do 10.10.2021
POZOR: do projektu sa môžu prihlásiť aj tí ktorí sa ho zúčastnili už v minulosti, ale treba opätovne vyplniť prihlášku
  ŠOS si vyhradzujú právo na výber účastníkov projektu Mladí športovci 2021. O výsledku Vás budeme informovať do 15.10.2021.

VYPLNENIE PRIHLÁŠKY TU:

  Kontaktná osoba:

  V prípade nejasností a pre doplňujúce informácie kontaktujte:
  Veronika Sedláčková / Projektová manažérka
  sedlackova@specialolympics.sk
  +421 905 925 695
Tešíme sa na Vaše prihlášky.
  Tím #smespecial #speciaolympics