Mladí športovci Special Olympics

  Mladí športovci Special Olympics je športový a zábavný program pre deti s alebo bez mentálneho postihnutia (ID), vo veku 2 až 7 rokov.
Program Mladí športovci učí základné športové zručnosti, ako beh, kopanie a hádzanie.
  Program Mladí športovci ponúka rodinám, učiteľom, opatrovateľom a ľuďom z komunity možnosť zdieľať radosť zo športu so všetkými deťmi.
Programu sa môžu zúčastniť deti všetkých schopností, pričom všetky deti z neho aj benefitujú.
  Deti sa naučia hrať s ostatnými deťmi a rozvíjať dôležité zručnosti učenia sa. Deti sa taktiež naučia deliť sa, striedať sa a postupovať podľa pokynov. Tieto zručnosti pomáhajú deťom pri aktivitách v rodine, komunite a v škole.
Program Mladí športovci je zábavný spôsob, ako sa deti dostanú do formy. Je dôležité naučiť deti zdravým návykom, kým sú malé. To im dá základy pre život plný fyzickej aktivity, priateľstva a učenia sa.
  Program Mladí športovci je pre všetkých ľahko zvládnuteľný a zároveň zábavný. Môže byť praktizovaný doma, v školách alebo v komunite pomocou príručky aktivít Mladých športovcov a základného vybavenia.
Prostredníctvom programu Mladých športovcov môžu byť všetky deti, ich rodiny a ľudia v komunite súčasťou jedného tímu.
  Program Mladí športovci uvedie deti a ich rodiny do sveta Special Olympics.

Ciele programu zahŕňajú:

  Naučiť deti s mentálnym postihnutím a deti bez mentálneho postihnutia sa spoločne hrať, učiť sa o sebe a navzájom sa chápať
  Podporovať sociálne začlenenie a inkluzívnu hru v školách, komunitách a doma
  Poskytnúť deťom aktivity a hry, ktoré vyhovujú ich možnostiam a schopnostiam
  Ukázať ako Special Olympics môže podporovať rodiny
  Ukázať, že všetky deti by mali byť ocenené za svoj talent a schopnosti
  Podporovať kondíciu a učiť deti byť aktívne, zdravo sa stravovať a piť vodu

Program Mladí športovci Special Olympics pomôže všetkým deťom získať:

  Motorické zručnosti.
  Deti s mentálnym postihnutím, ktoré sa zúčastnili osem týždňového programu Mladých športovcov, zaznamenali rozvoj motorických zručností na úrovni obdobia siedmych mesiacov. To znamená, že deti získali trojmesačný rozvoj v motorických zručnostiach oproti deťom, ktoré sa nezúčastnili programu.
Sociálne, emocionálne a študijné schopnosti.
Rodičia a učitelia detí, ktorí sa zúčastnili učebných osnov programu Mladých športovcov, uviedli, že deti sa naučili zručnosti, ktoré využijú v predškolských zariadeniach. Deti prejavovali viac nadšenia a boli sebavedomejšie. Tiež sa dokázali lepšie hrať s ostatnými deťmi.
  Očakávania.
  Členovia rodiny hovoria, že program Mladí športovci zvýšil ich nádeje pre lepšiu budúcnosť ich dieťaťa.
Športová pripravenosť.
Program Mladí športovci pomáha deťom rozvíjať dôležité zručnosti v oblasti pohybu a športu. Tieto zručnosti ich pripravia zúčastňovať sa športových súťaží a športovať, keď budú starší.
  Prijatie.
  Inkluzívna hra je prínosom aj pre deti bez mentálneho postihnutia. Pomáha im lepšie pochopiť a prijať ostatných.

» Brožúra (PDF)