MLADÍ ŠPORTOVCI Special Olympics je športovo – zábavný program pre deti s alebo bez intelektuálneho znevýhodnenia vo veku 2 až 12 rokov. Program Mladí športovci učí základné športové zručnosti, ako beh, kopanie, hádzanie, chytanie a atď. Ponúka športovcom, rodinám, učiteľom, trénerom, dobrovoľníkom i ľuďom z komunity možnosť zdieľať radosť zo športu so všetkými. Programu sa môžu zúčastniť deti všetkých schopností, pričom všetky skupiny z neho aj benefitujú. Deti sa naučia hrať s ostatnými deťmi a rozvíjať dôležité zručnosti učenia sa. Športovci sa taktiež naučia deliť sa, striedať sa a postupovať podľa pokynov. Tieto zručnosti im pomáhajú pri aktivitách v rodine, komunite a v škole. Je dôležité naučiť našich mladých športovcov zdravým návykom, kým sú malí. To im dá základy pre život plný fyzickej aktivity, priateľstva a učenia sa. Program Mladí športovci je pre všetkých ľahko zvládnuteľný a zároveň zábavný. Môže byť praktizovaný doma, v školách alebo v komunite pomocou príručky aktivít Mladých športovcov a základného vybavenia. Prostredníctvom programu Mladých športovcov môžu byť všetci športovci, ich rodiny a ľudia v komunite súčasťou jedného tímu. Prihlášky do projektu Mladí športovci 2020 boli uzavreté k 12/03/2020. Všetkým prihláseným ďakujeme. V dohľadnej dobe Vás budeme informovať o ďalšom postupe.
    #smespecial #speciaolympics