METLIFE v rámci spolupráce a podpory Special Olympics International a Special Olympics Europe Euroasia podporuje aj slovenský program Špeciálnych olympiád.
    Vďaka úspešnej činnosti v programe rozvoja Young Athletes “Mladí športovci” bolo Slovensko vybrané ako jedna z niekoľkých krajín na podporu. Podpora programu Young Athletes spočíva v zabezpečení a distribúcii 50 ruksakov plných športových pomôcok pre mladých športovcov vo veku 2 až 8 rokov. Každý športový ruksak mal aj prekvapenie a to kartičku Metlife, kde zamestnanci napísali krásne povzbudivé slová pre mladých začínajúcich športovcov. Vďaka tejto iniciatíve od Metlife sme navštívili aj našich členov Špeciálnych olympiád v zariadeniach ako Špeciálna materská škôlka Dobšiná, Špeciálne Základná škola Žehrianska a Špeciálna základná škola na Hálkovej obe v Bratislave a taktiež aj dve materské škôlky s integrovanými deťmi s intelektuálnym znevýhodnením vo Svätom Jure. Projekt Metlife bol úspešný tiež v tom že dáva dokopy komunity rodičov detí s intelektuálnym znevýhodnením kde spolu cvičia a vymieňajú si skúsenosti a rady do života.
Tešíme sa na spoluprácu so spoločnosťou Metlife aj v budúcom roku.
    #Smespecial #metlife #Young Athletes
» FOTO