Special Olympics Slovakia zorganizovali vôbec prvý seminár O ochrane pred sexuálnym zneužívaním a Sexuálna výchova športovcov Špeciálnych olympiád. Sme hrdí, že našich trénerov, učiteľov, dobrovoľníkov a Youth Leaders zaujíma takáto vážna a dôležitá téma. Počas 3 hodín vzdelávanie sme prešli všetky aspekty ochrany. Chápeme tiež, že ak chceme byť lepší v ochrane pred sexuálnym zneužívaním našich športovcov, musíme byť dobrí aj vo výučbe sexuálnej výchovy. Druhá časť nášho seminára bola venovaná vzdelávacím metódam a technikám, ako naučiť športovcov, čo je to ochrana, prečo je to dôležité. Hovorili sme veľa o prevencii, učíme, čo je v poriadku, čo nie je v poriadku na tréningoch, vysvetľujeme dôležitosť rannej sexuálnej výchovy, ako sa ochrániť a ako a komu daný skutok nahlásiť. 60 účastníkov seminára O ochrane pred sexuálnym zneužívaním sa zhodlo na nasledovnom: „Ak porozumieme sebe samému, dokážeme lepšie chrániť seba a ostatných pred sexuálnym zneužívaním.
    Špeciálne olympiády Slovensko preložili a vytlačili materiály: Zásady ochrany, Zásady ochrany pred sexuálnym zneužívaním a Etický kódex vo verziách „Easy to Read“ na distribúciu medzi členov Špeciálnych olympiád Slovensko. Prezentáciu seminára a všetky materiály si môžete pozrieť na našej webovej stránke: https://specialolympics.sk/safeguarding/
» FOTKY