SPECIAL OLYMPICS SLOVAKIA FAMILY FORUM 2022
Inclusion trough sport for children with developmental disabilities

  Project for regional cooperation financed by Island, Lichtenstein and Norway through EHP and Norway Grants.

Project: Európsky basketbalový týždeň 2022
  Tento rok sa po 2 rokoch pandémie konečne naplno mohli zúčastniť organizácie zapojené do 3 ročného projektu financovaného z Nórskych grantov na rozvoj nového športu – BASKETBALU do Európskeho basketbalového týždňa Špeciálnych olympiád EBW.
Prvé čo športovcov vo všeobecnosti v rámci basketbalu zaujímalo najviac, bola streľba na kôš ? Všetci chceli len strieľať. Postupne však pochopili, že musia najprv natrénovať aj mnoho iných činností ako je chytanie, prihrávka, zdokonalenie zručností s loptou, pozornosť, postreh, presnosť, vytrvalosť a iné. Športovci sa pomaly každým tréningom zlepšujú a viac sústreďujú na prihrávku, chytanie aj rýchlosť. Tréningov sa už druhý rok športovci zúčastňujú pravidelne väčšinou raz týždenne. Tento rok sa do Európskeho basketbalového týždňa Špeciálnych olympiád EBW zapojilo 13 organizácií. Spolu 95 detí vo veku od 8 do 12 rokov a 10 unifikovaných partnerov.
  Školy/organizácie zapojené do projektu: Spojená škola internátna – ŠK MANÍN Považská Bystrica, Spojená škola internátna Spišské Vlachy, Spojená škola Pezinok/alokované pracovisko MODRA, Špeciálna základná škola – Speciális Alapiskola, Šamorín, Základná škola s materskou školou Čierne – Vyšný koniec č.969, Spojená škola Dobšiná, Spojená škola Pezinok, Spojená škola internátna Rožňava, Spojená škola Hálkova 54 Bratislava, Súkromná spojená škola Prešov, Platforma rodín, Ja Sám
FOTO
  SPECIAL OLYMPICS SLOVAKIA FAMILY FORUM 2022
  Inclusion trough sport for children with developmental disabilities

Project for regional cooperation financed by Island, Lichtenstein and Norway through EHP and Norway Grants.

  Project: European Basketball Week 2022
This year, after 2 years of the pandemic, the participating organizations were finally able to fully participate in the 3-year project financed by Norwegian grants for the development of a new sport – BASKETBALL in the European Basketball Week of the EBW Special Olympics.
  The first thing that most interested athletes in basketball in general was shooting the basket ? Everyone just wanted to shoot. However, they gradually understood that they must first train many other activities such as catching, receiving, improving ball skills, attention, perception, accuracy, endurance and others. Athletes slowly improve with each training session and focus more on passing, catching speed as well. For the second year, the athletes have been participating in training regularly at last once a week. This year, 13 organizations participated in the EBW Special Olympics European Basketball Week. A total of 95 children between the ages of 8 and 12 and 10 unified partners.
Schools/organizations involved in the project: Spojená škola internátna – ŠK MANÍN Považská Bystrica, Spojená škola internátna Spišské Vlachy, Spojená škola Pezinok/alokované pracovisko MODRA, Špeciálna základná škola – Speciális Alapiskola, Šamorín, Základná škola s materskou školou Čierne – Vyšný koniec č.969, Spojená škola Dobšiná, Spojená škola Pezinok, Spojená škola internátna Rožňava, Spojená škola Hálkova 54 Bratislava, Súkromná spojená škola Prešov, Platforma rodín, Ja Sám
  #smespecial
  #EEANorwayGrants
  #workingTogetherForAnInclusiveEurope
  #inclusionTroughSportForChildrenWithDevelopmentalDisabilities
  #EuropeanYearOfYouth
  #EYY2022