Vážená pani, Vážený pán,
  priatelia Špeciálnych olympiád Slovensko,
Špeciálne olympiády Slovensko sa obracajú na Vás s prosbou o poukázanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmov Vašej firmy na podporu činnosti športovcov s mentálnym postihnutím.
  Špeciálne olympiády Slovensko sú občianske združenie, ktorého cieľom je zlepšiť životné podmienky ľudí s mentálnym postihnutím a umožniť im rozvoj osobnosti po fyzickej i psychickej stránke, prostredníctvom športových aktivít. Sme členom celosvetovej organizácie Special Olympics International, ktorá pôsobí v 172 krajinách sveta.
Special Olympics na celom svete má silný pozitívny vplyv ako na životy ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodiny, tak na odstraňovanie predsudkov a zmenu postojov verejnosti voči nim. V marci minulého roka naši športovci veľmi úspešne reprezentovali Slovensko na Svetovej zimnej špeciálnej olympiáde. V rakúskom Schladmingu získali 8 zlatých, 5 strieborných a 7 bronzových medailí. V júni sa v Šamoríne uskutočnila jubilejná X. národná letná špeciálna olympiáda v 7 olympijských športoch. V decembri bol dejiskom jubilejného 25. Vianočného turnaja vo futbale Púchov a v rámci ankety Športovec roka 2017 bol prvý raz v jej histórii ocenený aj športovec s mentálnym postihnutím Jakub Kriššák.
  Minulý rok nám priniesol teda veľa radosti. Je to však už minulosťou. Tohtoročné akcie už bežia v plnom prúde. Vo februári v Monkovej doline prebehli Národné preteky špeciálnych olympiád v bežeckom a zjazdovom lyžovaní. Taktiež bol predstavený nový šport snežnice. V polovici marca sa v Trenčíne pod záštitou primátora uskutočnili Národné plavecké preteky špeciálnych olympiád. Z plánu činnosti na tento rok mi dovoľte spomenúť ešte niekoľko ďalších pripravovaných podujatí. Na máj sú plánované národné súťaže stolný tenis a gymnastika. Koncom mája budú nasledovať podujatia v rámci každoročného Európskeho futbalového týždňa špeciálnych olympiád, v 20 mestách na celom Slovensku (19. – 27. mája). V júli (15. – 19.) sa futbalisti predstavia na turnaji, ktorý je súčasťou najväčšieho svetového mládežníckeho futbalového turnaja Gothia Cup. Účasťou ženského futbalového tímu na svetovom turnaji v Chicagu pri príležitosti 50. výročia založenia Special Olympics zároveň oslávime 25 rokov aktívnej existencie špeciálnych olympiád na Slovensku. Bohatý program zakončí v decembri tradičný Vianočný turnaj špeciálnych olympiád v unifikovanom futbale v Púchove.
Vážení priatelia, verím, že Vás moja prosba v mene všetkých športovcov osloví. Kladným rozhodnutím o poukázaní časti podielu zaplatenej dane z príjmov Vašej firmy prispejete k tomu, aby mentálne postihnutí športovci boli vnímaní ako rovnocenní spoluobčania, ktorí CHUŤ VÍŤAZIŤ MAJÚ ROVNAKÚ. Okrem srdečnej vďaky, že nám pomôžete splniť sny mnohým športovcov, ponúkame Vám možnosť propagácie Vašej podpory prostredníctvom našim mediálnych partnerov – RTVS, TASR a News and Media.
  S pozdravom
Mgr. Eva Lysičanová
Prezidentka
Špeciálne olympiády Slovensko
  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PRE POSKYTNUTIE 2% DANE:
Názov: Špeciálne olympiády Slovensko
Forma: občianske združenie
IČO: 30811406
ČÚ: SK7202000000000116235012
Adresa: Blumentálska 2725/13, 811 07 Bratislava
  FORMULÁRE:
» VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2% (PDF) #smespecial #speciaolympics #chutvitazitmamerovnaku #2%