22.11.2023 sa v Bytči konala súťaž 2.ročník O pohár Špeciálnych olympiád Slovensko v stolnom tenise. Minulý rok túto súťaž veľmi úspešne organizovala Ivana Jánošíková a tento rok jej nič neostala dlžná nová organizátorka Patrícia Hrobáriková, ktorá to zvládla rovnako dobre. Športovci súťažili v ôsmich kategóriách a každú hru si doslova užívali. Atmosféra na Spojenej škole internátnej bola priateľská a uvoľnená. Športovci si vybojovali medaily, stužky, poháre a vecné ceny 🙂. Veľká vďaka patrí rozhodcom a spoluorganizátorom, za super prácu. 
    Už teraz sa nevieme dočkať nového ročníka tejto skvelej súťaže.
» FOTKY