25. Valné zhromaždenie Špeciálnych olympiád Slovensko sa konalo 29.9. 2018 v hoteli Bratislava. VZ ŠOS schválilo oficiálnu výpravu na Svetovú letnú Špeciálnu olympiádu Abu Dhabi 2019. Valné zhromaždenie schválilo rozpočet Špeciálnych olympiád Slovensko na rok 2018. » ROZPOČET ŠOS 2018