1. VYPLNENIE ELEKTRONICKEJ ŽIADOSTI O REGISTRÁCIU DO ŠOS

  1.1 Určiť druh registácie:

ORGANIZÁCIA / právnická osoba (škola, klub, DSS, CSS) alebo INDIVIDUÁLNA / RODINNÁ prihláška (tu nemôže byť registrovaný iba športovec s intelektuálnym znevýhodnením, ale aj jeho rodič / rodičia.

  1.2 Podľa výberu kliknúť na jednu z možností a vyplniť požadované údaje:

» REGISTRÁCIA ORGANIZÁCIE (právnická osoba) (škola, klub, DSS, CSS,…)

1.3 Po vyplnení sa Vám ukáže nasledujúce hlásenie:

  1.4 Na Vami uvedenú emailovú adresu dostanete email o úspešnej registrácii:

  1.5 Po schválení registrácie Vám prídu na Vami uvedený email prihlasovacie údaje do ISŠ ŠOS:

  (EMAIL a HESLO)

POZOR! Na oba doručené emaily (sos.sport-info.sk a neodpovedat@sport-info.sk) Vás prosíme neodpovedať! Niekedy žiaľ tento email končí v SPAM-e, preto si ho prosím skontrolujte, ak by Vám daný email neprišiel do 3 dní.

1.6 Prihlásenie sa do Informačného systému športu ŠOS a vyplnenie základných údajov:

https://sos.sport-info.sk/kluby/index.php

2. VYPLNENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV ČLENA V INFORMAČNOM SYSTÉME ŠPORTU ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD SLOVENSKO

2.2 Zadajte prihlasovacie údaje:

Váš email a heslo (pre viac info pozri KROK 1. Elektronická žiadosť o registráciu / bod 1.5) V prípade zabudnutého hesla treba kliknúť na „Zabudnuté heslo?“ a postupujte podľa uvedených inštrukcií. (TOTO FUNGUJE, len ak Vám už v minulosti bolo vygenerované heslo).

2.3 Potvrdenie prehlásenia o ochrane osobných údajov a ostatných informácií

Bez kompletného vyjadrenia porozumenia a súhlasu s prehlásením, etickým kódexom a čestným prehlásením nie je možné používať tento portál.

2.4 Nahratie nového člena do ISŠ ŠOS

Nový člen (osoba) sa pridáva kliknutím v ľavom panely na ikonu Členovia a následne cez tlačítko – zelené plus v ľavo hore.

2.5 Vyplnenie základných údajov člena

Príklad nahratého člena (vzor)

3. ÚHRADA ROČNÉHO ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU:

  Podrobné inštrukcie k úhrade ročného členského príspevku nájdete TU