2.1 Prihláste sa do ISŠ ŠOS kliknutím na:

https://sos.sport-info.sk/kluby/index.php

  2.2 Zadajte prihlasovacie údaje:

  Váš email a heslo (pre viac info pozri KROK 1. Elektronická žiadosť o registráciu / bod 1.5) V prípade zabudnutého hesla treba kliknúť na „Zabudnuté heslo?“ a postupujte podľa uvedených inštrukcií. (TOTO FUNGUJE, len ak Vám už v minulosti bolo vygenerované heslo).

  2.3 Potvrdenie prehlásenia o ochrane osobných údajov a ostatných informácií

  Bez kompletného vyjadrenia porozumenia a súhlasu s prehlásením, etickým kódexom a čestným prehlásením nie je možné používať tento portál.

  2.4 Nahratie nového člena do ISŠ ŠOS

  Nový člen (osoba) sa pridáva kliknutím v ľavom panely na ikonu Členovia a následne cez tlačítko – zelené plus v ľavo hore.

  2.5 Vyplnenie základných údajov člena

  Príklad nahratého člena (vzor)