Jedným z najžiadanejších športov na pravidelné tréningy je plávanie. Je to dôsledok uvedomenia si bezpečnosti detí s intelektuálnym znevýhodnením. Plávanie je základnou zručnosťou pre prežitie plnohodnotného života. 
    Vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja sme mohli navýšiť hodiny výukového plávania z 2 hodín na 3x plavecká hodina za týždeň. Na každej hodine sa trénerky v ŠH Mladosť venujú športovcom individuálne. Jedna trénerka má vždy len jedného športovca, aby mu vedela poskytnúť plnú pozornosť vo výuke techniky plávania. Deti s intelektuálnym znevýhodnením sa tak učia základy plaveckých spôsobov, dýchanie do vody a každý tréning je ukončený hrou. Až 20 malých športovcov zo Slovenska pravidelne navštevuje tieto tréningy a pokroky, ktoré robia z hodiny na hodinu, sú najväčším zadosťučinením pre trénerky a rodičov. V galérii si pozrite fotografie z tréningov.