„Dovoľte mi vyhrať. Ak nemôžem vyhrať, dovoľte mi statočne sa o to pokúsiť.“

  Unifikovaný šport má svoje korene v USA. Jeho myšlienka vznikla približne v polovici 80 – tych rokov.Tvorí neoddeliteľnú súčasť Hnutia špeciálnych olympiád, ktoré bolo založené v 60 – tych rokoch 20.st. rodinou Kennedyovcov. Special Olympics je najväčšia amatérska športová organizácia, ktorá spája takmer 1.2 milióna športovcov, 3 milióny rodinných príslušníkov, 1 milión divákov a 250 tis. trénerov v 160 krajinách.
Prvé medzinárodné Špeciálne olympijské hry sa konali v roku 1968 v Chicagu.
  V roku 1988 boli Špeciálne olympiády oficiálne uznané Medzinárodným olympijským výborom. Unifikovaný šport bol uvedený do Európskeho Programu Special Olympics v roku 1991.
Cieľom Špeciálnych špeciálnych olympiád je umožniť čo najväčšiemu počtu ľudí s mentálnym postihnutím pravidelne trénovať a zúčastňovať sa športových súťaží, bez ohľadu na absolútnu športovú výkonnosť.
  Filozofiou hnutia je prostredníctvom športu poskytnúť ľuďom s mentálnym postihnutím podmienky na ich všestranný rast, pomôcť im rozvíjať fyzické a psychické schopnosti a tým posilňovať ich sebadôveru. Jeho súčasťou je unifikovaný šport, ktorý jedinečným spôsobom realizuje myšlienku integrácie ľudí s postihnutím.
Unifikovaný šport – výnimočný program, ktorý rozširuje ponuku športových príležitostí pre každého, kto hľadá nové možnosti.

Unifikovaný šport – príležitosť:

spoločne trénovať a súťažiť pre športovcov s mentálnym postihnutím a ich zdravých partnerov v zmiešaných družstvách, za podmienky rovnakej výkonnostnej úrovne a približne rovnakého veku // rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti // nadväzovať nové priateľstvá // prežiť pocit jednoty a spolupatričnosti // prekonávať bariéry medzi zdravými športovcami a športovcami s mentálnym postihnutím // zakladať unifikované družstvá tam, kde predtým nebol dostatočný počet športovcov na vytvorenie družstva pre kolektívny šport // zapojiť rodinných príslušníkov športovcov ako členov družstva alebo trénerov // plnohodnotne tráviť voľný čas // dosiahnuť ocenenie

Unifikovaný šport:

» poskytuje rovnosť príležitostí
  » zabezpečuje nezastupiteľnosť a jedinečnosť každého účastníka
» odstraňuje bariéry
  » rozvíja sociálne zručnosti
» učí robiť samostatné rozhodnutia
  » ozdravuje vzťahy v rodine
» pripravuje na nezávislý život
  » prináša radosť a šťastie
» otvára srdcia ľudí
  Pre súťaže Špeciálnych olympiád a pre unifikované športy platia oficiálne súťažné pravidlá medzinárodných športových federácií a Special Olympics Inc.

  Unifikovaný šport špeciálnych olympiád – šanca pre každého