Milí priatelia Special Olympics,
Pozdravujeme Vás začiatkom školského roka 2017/2018. Veríme, že ste počas leta mali príležitosť si oddýchnuť a načerpať nové sily a energiu. Slovenské hnutie špeciálnych olympiád si pre Vás pripravilo nový projekt MLADÍ ŠPORTOVCI, ktorý by sme Vám veľmi radi dali do pozornosti.
  MLADÍ ŠPORTOVCI Special Olympics je športovo – zábavný program pre deti s alebo bez mentálneho postihnutia, vo veku 2 až 12 rokov. Program Mladí športovci učí základné športové zručnosti, ako beh, kopanie a hádzanie. Ponúka rodinám, učiteľom, opatrovateľom a ľuďom z komunity možnosť zdieľať radosť zo športu so všetkými deťmi. Programu sa môžu zúčastniť deti všetkých schopností, pričom všetky deti z neho aj benefitujú. Deti sa naučia hrať s ostatnými deťmi a rozvíjať dôležité zručnosti učenia sa. Deti sa taktiež naučia deliť sa, striedať sa a postupovať podľa pokynov. Tieto zručnosti pomáhajú deťom pri aktivitách v rodine, komunite a v škole. Je dôležité naučiť deti zdravým návykom, kým sú malé. To im dá základy pre život plný fyzickej aktivity, priateľstva a učenia sa. Program Mladí športovci je pre všetkých ľahko zvládnuteľný a zároveň zábavný. Môže byť praktizovaný doma, v školách alebo v komunite pomocou príručky aktivít Mladých športovcov a základného vybavenia. Prostredníctvom programu Mladých športovcov môžu byť všetky deti, ich rodiny a ľudia v komunite súčasťou jedného tímu.
Program Mladí športovci uvedie deti, ich rodiny a školu do sveta Special Olympics. Ciele programu zahŕňajú:
  Naučiť deti s mentálnym postihnutím a deti bez mentálneho postihnutia sa spoločne hrať, učiť sa o sebe a navzájom sa chápať; Podporovať sociálne začlenenie a inkluzívnu hru v školách, komunitách a doma; Poskytnúť deťom aktivity a hry, ktoré vyhovujú ich možnostiam a schopnostiam; Ukázať ako Special Olympics môže podporovať rodiny; Ukázať, že všetky deti by mali byť ocenené za svoj talent a schopnosti; Podporovať kondíciu a učiť deti byť aktívne, zdravo sa stravovať a piť vodu.
Program Mladí športovci Special Olympics pomôže všetkým deťom získať sebavedomie a naučí ich návyku športovať. Prostredníctvom tohoto programu sa deti aj ľahšie rozhodujú, ktorý šport si zvolia do budúcna.
  Milí pedagógovia, rodičia, priatelia a dobrovoľníci Slovenské hnutie špeciálnych olympiád Vám poskytuje príležitosť zapojiť sa do programu Mladí športovci.
AKO SA PRIHLÁSIŤ?
  1. Nájsť si partnerskú Základnú školu/ triedu, alebo Materskú školu/ triedu s deťmi bez mentálneho postihnutia, ktoré budú súčasťou cvičenia. Cvičiť môžu triedy aj samostatne. Intenzita cvičenia spoločne s deťmi s a bez mentálneho postihnutia je na Vašej dohode s partnerskou školou.
2. 2x do týždňa cvičiť s deťmi podľa príručky Mladí športovci do decembra 2017.
  3. Informovať rodičov o projekte Mladí športovci a podporiť ich aby cvičili s dieťaťom aj doma počas a po skončení projektu.
4. Poslať prihlasovací e-mail na office@specialolympics.sk s názvom partnerskej školy / triedy, meno a kontakt na zodpovedného učiteľa – garanta projektu.
  V prípade, že bude Vaša škola vybraná do projektu Vám bude zaslaný email a po spoločnom stretnutí a dohovore Vám budú zakúpené potrebné športové pomôcky pre cvičenie. V rámci projektu Mladí športovci Special Olympics pripravujeme aj deň pre médiá, ktorý sa môže uskutočniť aj na Vašej škole ?
Príručku Mladí športovci Special Olympics nájdete v novinkách na našej stránke www.specialolympics.sk.
  Projekt mladí športovci je súčasťou projektu Európskej únie #BeActive a bude odprezentovaný na tlačovej konferencii Národného športového centra, ktoré je garantom Európskeho týždňa športu 2017.
Termín na zaslanie prihlasovacieho emailu je do 10.9.2017
  Vaše otázky, dotazy, prosím kľudne píšte na: office@specialolympics.sk alebo volajte: Národná riaditeľka Eva Gažová 0905 587 818, alebo na Prezidentku Eva Lysičanová 0905 918 812.
Pozdravujeme Vás a tešíme sa na spoluprácu,