Online ZOOM podujatie:
„Inklúzia detí s viacnásobným zdravotným znevýhodnením prostredníctvom športu“
podporuje rovnaké príležitosti prostredníctvom športových aktivít

  Po prvých 6 mesiacoch od implementácie projektu zorganizovala Nadácia Motivation Romania online podujatie pri príležitosti oficiálneho zahájenia projektu „Inklúzia detí s viacnásobným zdravotným znevýhodnením prostredníctvom športu“.
Na podujatí 9. júna sa zúčastnilo viac ako 70 ľudí z 9 partnerských krajín zúčastňujúcich sa na projekte. Medzi významnými hosťami sa ujali slova Gian Luca Bombarda – riaditeľ Fondu pre regionálnu spoluprácu z grantov EHP a Nórska, David Evangelista, regionálny prezident a výkonný riaditeľ pre Špeciálne olympiády Európa Eurázia a Cristian Ispas, generálny riaditeľ Nadácie Motivation Romania a Národný riaditeľ Špeciálnych olympiád Rumunsko.
  Projekt „Inklúzia detí s viacnásobným zdravotným znevýhodnením prostredníctvom športu“ je financovaný Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Grantového fondu EHP a Nórska pre regionálnu spoluprácu. Projekt riadi Nadácia Motivation Romania v spolupráci so Špeciálnymi olympiádami Rumunsko, ŠO Island, ŠO Slovensko, ŠO Litva, ŠO Bosna a Hercegovina, ŠO Čierna Hora, s podporou Nadácie ŠO Europe Eurasia a Poznaňskej univerzity telesnej výchovy.
V priebehu troch rokov, od januára 2021 do decembra 2023, projekt uľahčí organizovanie súťaží pre kolektívne športy, ako sú napríklad futbal a basketbal, na ktorých sa zúčastní viac ako 5 200 detí a mládeže vo veku od 6 do 12 rokov s alebo bez intelektuálneho znevýhodnenia. Účastníci pochádzajú z viac ako 55 miest nachádzajúcich sa v strednej Európe, južnej Európe a na Balkáne a zúčastnia sa športových súťaží s cieľom podporiť sociálne začlenenie a zlepšiť kognitívne, sociálne a motorické schopnosti detí s intelektuálnym znevýhodnením (IZ).
  Za Špeciálne olympiády Slovensko reprezentovala projektová manažérka toho projektu Veronika Sedláčková. Počas online podujatia boli odprezentované aj videá ŠOS.
  Gian Luca Bombarda – riaditeľ Fondu pre regionálnu spoluprácu Grantov EHP a Nórska: „Šport a umenie skutočne pomáha k plnému zdraviu a to nielen fyzickému ľuďom s intelektuálnym znevýhodnením. V momentálnom krízovom období, tento projekt nebolo možné schváliť v lepšom čase. Váš projekt je práve teraz veľmi potrebný.“
David Evangelista, regionálny prezident a výkonný riaditeľ Špeciálnych olympiád Európa Eurázia: „Sme nielen poctení, ale cítime aj pokoru, že sme boli vybraní ako jeden z príjemcov, ktorý prinesie túto prácu sociálneho začlenenia v čase, keď je to najviac potrebné. Myslím si, že každý z nás môže súhlasiť s tým, že prebiehajúca Covid kríza a následná zdravotná a hospodárska pandémia mali značný nepriaznivý a negatívny vplyv na ľudí s intelektuálnym znevýhodnením a ich rodiny. V rozvinutých aj rozvojových ekonomikách boj a výzvy len pribúdajú. Táto podpora má teda nielen veľkorysý, ale aj urgentný charakter.“
  Cristian Ispas, generálny riaditeľ nadácie Motivation Romania a národný riaditeľ Špeciálnych olympiád Rumunsko: „Projekt je výsledkom mnohoročnej práce a inovácií v oblasti zdravotného znevýhodnenia. Pandémia COVID-19 zmenila veľa spôsobov našej práce, ako aj vnímanie ľudí, ale spolu s našimi partnermi nájdeme metódy a riešenia na prispôsobenie našich aktivít. Najväčšou výzvou zostáva sociálne začlenenie detí a mládeže s intelektuálnym znevýhodnením a priviesť ich k športovým aktivitám na športoviskách.“
Celkovo je cieľom Grantového fondu EHP a Nórska pre regionálnu spoluprácu znížiť ekonomické a sociálne rozdiely v Európe a posilniť bilaterálne vzťahy medzi darcovskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a južnej Európe a v Pobaltí. Tri darcovské krajiny úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Darcovia poskytli 3,3 miliárd EUR prostredníctvom postupných grantových schém v rokoch 1994 až 2014. Na obdobie rokov 2014 – 2021 predstavujú granty EHP a Nórska 2,8 miliárd EUR
Program „Inklúzia detí s viacnásobným zdravotným znevýhodnením prostredníctvom športu“ má úžitok z grantu vo výške 1 195 000 EUR od Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Fondu pre regionálnu spoluprácu a Nórskeho grantu. Cieľom projektu je podpora detí s intelektuálnym znevýhodnením a ich sociálnej inklúzie, podporou športových praktík a účasťou na športových súťažiach s deťmi bez intelektuálneho znevýhodnenia.
  Nadácia Motivation Romania je nezisková organizácia, ktorá bola založená v roku 1995 na podporu detí a dospelých s znevýhodnením. Ponúkané služby pokrývajú širokú škálu potrieb, od hodnotenia a prispôsobeného vybavenia pre rôzne typy pohybového znevýhodnenia až po aktívne zotavenie a výcvik samostatného života s inštruktorom pre invalidné vozíky, rady týkajúce sa dostupnosti priestorov a prispôsobeného športu. Doteraz nadácia obnovila slobodu pohybu a nádej v plnohodnotný život viac ako 25 800 ľudí s znevýhodnením v Rumunsku. Viac informácií na www.motivation.ro. Contact person: Motivation Romania Foundation / Monica Tăutul, PR Specialist – m.tautul@motivation.ro
  #smespecial #stespecial #Specialolympicsslovakia