17.-18.1.2023 sa v holandskom Amsterdame stretla pracovná skupina zastúpená krajinami: Slovensko, Rakúsko, Poľsko, Srbsko, Taliansko a Holandsko pre unifikovaný volejbal Special Olympics a pracovala na tvorbe nových pravidiel pre tento krásny šport. Stretnutie s názvom Unified Volleyball Spikes bol veľmi dobre pripravené a naučili sme sa tam veľa nového. Špeciálne olympiády zastupovala športová riaditeľa Martina Gogogolová, Veronika Sedláčková, ktorá zodpovedá za koordináciu tohto projektu a Dominika Nestarcová, ktorá vďaka svojim bohatým skúsenostiam z volejbalu a spolupráce so Slovenskou Volejbalovou Federáciou výraznou mierou ovplyvnila vývoj a priebeh tvorby nových pravidiel. Tvorba týchto pravidiel spočívala v zapojení unifikovaných partnerov do mix volejbalového tímu.
    Tento projekt pokračoval praktickou časťou v dňoch 19. – 23. 2. 2023 sústredím v meste Zrenjanin v Srbsku. Teoretické pravidlá sa testovali na 3 dňovom workshope. Za Špeciálne olympiády sa zúčastnili aj dvaja tréneri: Martin Nemec a Daniel Senko a dvaja unifikovaní športovci a jeden športovec s intelektuálnym znevýhodnením zo Starej Ľubovne.
Súčasťou projektu, boli aj dva workshopy s názvom Multiplier event I. a II. V dňoch 12. – 13. septembra sa v Ríme analyzovali a finalizovali výstupy z workshopu a vyvrcholením bolo medzinárodné stretnutie v Bratislave v dňoch 5. -6. decembra, kde sa definitívne vytvorili základy pre pravidlá unifikovaného volejbalu: Unified Volleyball Coaching Guide – Jednotná príručka trénera.