Vážení členovia Špeciálnych olympiád Slovensko,
    Keďže koronavírus COVID-19 je vyhlásený za globálnu pandémiu, musíme aj v koordinácii so Special Olympics International a so Special Olympics Europe – Euroasia, zaviesť nové preventívne opatrenia, ktoré sú v súlade so súčasnou realitou. Svetová zdravotnícka organizácia a ďalšie zdravotnícke orgány naliehavo požadujú o dodržiavanie preventívnych opatrení.
Special Olympics International preto ostražito podniká všetky kroky na ochranu športovcov, zamestnancov, trénerov, dobrovoľníkov, škôl a komunít. Special Olympics International dôrazne odporúča všetkým krajinám, aby zrušili všetky podujatia / aktivity, na ktorých sa zhromažďujú ľudia do 31. mája 2020. Koncom mája bude opäť situácia prehodnotená a poskytneme Vám ďalšie aktualizované pokyny a odporúčania. Toto rozhodnutie o predĺžení obdobia sociálnej izolácie bolo prijaté na základe najnovšieho vývoja, ktoré poskytlo Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb.
    Keďže pandémia koronavírusu sa rýchlo šíri aj cez hranice, Special Olympics International prijíma preto nasledovnú primeranú reakciu. Special Olympics International silno odporúča zamestnancom vo všetkých krajinách, aby sa vyhýbali zhromažďovaniu. Všetkým zamestnancom sa dôrazne odporúča pracovať, ak je to možné, z domu. Vedeniu Špeciálnych olympiád vo všetkých krajinách sa odporúča, aby vykonali všetky primerané opatrenia na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnancov a športovcov.
Ďakujeme za pochopenie. Sledujte náš FB a web www.specialolympics.sk, kde uverejňujeme aktivity pre našich športovcov možné vykonávať aj v domácom prostredí.
    v.r. Eva Gažová
    Národná riaditeľka
» KORONAVÍRUS (COVID-19) UPOZORNENIE