Inklúzia už viac nie je fráza, deti sa spájajú športom a hrou

    29. november 2018 Žilina – Zdraví a hendikepovaní sa najlepšie spoznávajú, keď spolu športujú. Aj preto združenie Špeciálne olympiády Slovensko rozvíja projekt Inklúzia hrou, ktorý je súčasťou programu Mladí športovci a v rámci ktorého dostalo pomôcky na cvičenie viac ako 800 detí zo sociálne slabších rodín a špeciálnych škôl. Do projektu sa zapájajú školáci s aj bez mentálneho postihnutia, vďaka čomu sa zbližujú a uzatvárajú nové inkluzívne priateľstvá. Do siete škôl pribudla aj Špeciálna základná škola Spojenej školy J. M. Hurbana v Žiline.
    Pravidelný pohyb je pre všetky deti bez rozdielu nesmierne dôležitý, vďaka nemu sa dostávajú do formy a učia sa zdravým návykom. Pre deti s mentálnym postihnutím sú takéto zručnosti ešte dôležitejšie a preto Špeciálne olympiády Slovensko realizujú program Mladí športovci, ktorého súčasťou je projekt Inklúzia hrou. ,,V Špeciálnych olympiádach vieme, že šport je emócia, ktorá nás spája. Na ihrisku sme si všetci rovní a šport je tá najkrajšia a najľahšia cesta inklúzie. Preto sa snažíme pohyb a radosť z pohybu približovať deťom už odmalička a na to nám slúži program Mladí športovci. Projekt Inklúzia hrou realizujeme aj s pomocou Nadácie Kia,” hovorí projektová riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko Dominika Nestarcová.

Do projektu Inklúzia hrou sa zapojili aj žiaci Špeciálnej školy Spojenej školy J. M. Hurbana v Žiline.

Program Mladí športovci Špeciálnych olympiád Slovensko má cieľ, aby deti, zdravé a aj s mentálnym postihnutím spolu športovali, pri tom sa zabávali a navzájom sa spoznávali. Dá sa do neho zapojiť na rôznych úrovniach, či už v rámci rodiny, komunity, alebo školy a učí základné športové zručnosti ako je beh, kopanie a hádzanie. Tieto cvičenia Špeciálne olympiády prispôsobili na základe dlhoročných medzinárodných skúseností. Deti cvičením odhalia, aké majú predispozície, v čom sa im darí a to im pomôže nájsť si vhodný šport, ktorému by sa mohli venovať v budúcnosti.
    Prostredníctvom príučky aktivít sa do programu Mladí športovci Špeciálnych olympiád zapojili žiaci špeciálnych a základných škôl na Slovensku – v Bytči, Dubnici nad Váhom, Nitre, Považskej Bystrici, Pezinku, Púchove, Rožňave, Starej Ľubovni, Šamoríne a novým prírastkom je práve Špeciálna základná škola Spojenej školy J. M. Hurbana v Žiline.


    Program Mladí športovci má cieľ, aby deti, zdravé a aj s mentálnym postihnutím spolu športovali, pri tom sa zabávali a spoznávali.

Hod penovým oštepom je jednou z najobľúbenejších disciplín.