INKLÚZIA HROU je športovo – zábavný program pre deti s alebo bez mentálneho postihnutia, vo veku od 2 rokov. Program Inklúzia hrou učí základné športové zručnosti, ako beh, kopanie a hádzanie. Ponúka rodinám, učiteľom, opatrovateľom a ľuďom z komunity možnosť zdieľať radosť zo športu so všetkými deťmi. Programu sa môžu zúčastniť deti všetkých schopností, pričom všetky deti z neho aj benefitujú. Deti sa naučia hrať s ostatnými deťmi a rozvíjať dôležité zručnosti učenia sa. Deti sa taktiež naučia deliť sa, striedať sa a postupovať podľa pokynov. Tieto zručnosti pomáhajú deťom pri aktivitách v rodine, komunite a v škole. Je dôležité naučiť deti zdravým návykom, kým sú malé. To im dá základy pre život plný fyzickej aktivity, priateľstva a učenia sa. Program Inklúzia hrou je pre všetkých ľahko zvládnuteľný a zároveň zábavný. Môže byť praktizovaný doma, v školách alebo v komunite pomocou príručky aktivít Inklúzia hrou a základného vybavenia. Prostredníctvom programu Inklúzia hrou môžu byť všetky deti, ich rodiny a ľudia v komunite súčasťou jedného tímu.
    Vaše otázky, vyplnené registračné formuláre, prosím posielajte na mail: office@specialolympics.sk, alebo sa registrujte online!
» Registračný formulár Inklúzia hrou.docx
    ONLINE REGISTRÁCIA »
[contact-form-7 id=“4132″ title=“Registračný formulár Inklúzia hrou“]