Ahojte členovia a podporovatelia Špeciálnych olympiád Slovensko,
    dovoľujeme si Vám predstaviť knihu Reklamného plnenia za rok 2020. Sú v nej uvedené všetky marketingové a propagačné podujatia, kampane a súťaže. Všetkým partnerom, sponzorom, podporovateľom a našim priaznivcom ĎAKUJEME, že šport osôb s intelektuálnym znevýhodnením podporovali aj v netradičnom roku pandémie Covid-19. Aj napriek mnohým opatreniam sa nám podarilo v roku 2020 zorganizovať viacero aktivít a zaujať svet našim výnimočným SPECIAL projektom pre výnimočných SPECIAL športovcov pod názvom „UROB SI SPECIAL FITKO DOMA“. Článok na stránke AIPS (Medzinárodná asociácia športových novinárov) a v obežníku EuroActiv vyzdvihol Slovensko, ako štát, ktorý sa najlepšie dokázal postarať o športovcov s intelektuálnym znevýhodnením a to vďaka Špeciálnym olympiádam Slovensko.
Príjemné prezeranie želáme.
Kolektív Špeciálnych olympiád Slovensko #smespecial #speciaolympics