Športom otvárať srdcia a myseľ ľuďom s intelektuálnym znevýhodnením a vytvárať tak priestor inklúzie do spoločnosti.

    Special Olympics je hnutím, ktoré poskytuje celoročný cyklus tréningov a súťaží vo všetkých druhoch olympijských športov pre deti aj dospelých s intelektuálnym znevýhodnením. Vytvára nové príležitosti na rozvíjanie ich fyzických a duševných schopností. Športovci s intelektuálnym znevýhodnením tak majú príležitosť ukázať svoju odvahu, prežiť radosť z víťazstva a pocítiť priateľstvo. O úspech sa môžu podeliť so svojou rodinou, priateľmi, športovcami a celou spoločnosťou.
Special Olympics International:
  • 1968 založenie • 170 členských krajín sveta • 225 národných programov • 4 500 000 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením • 7 kontinentálnych pracovísk • 1 000 000 zainteresovaných rodičov • 500 000 dobrovoľníkov • 30 000 trénerov • 94 000 súťaží za rok po celom svete • 32 000 letných a zimných športov
Special Olympics Slovakia:
  • 1993 založenie • 42 klubov • 14 športov • 3 300 športovcov • 120 rodinných príslušníkov • 1 200 dobrovoľníkov
  Na Slovensku tento program realizuje Special Olympics Slovakia. Hnutie ponúka príležitosť každému, aby sa zapájal do niečoho, čo nevynáša peniaze, čo nie je obchod, ale niečo oveľa vzácnejšie a hodnotnejšie – je to pomoc človeku. Prináša pocit radosti, šťastia. Práca pre špeciálne olympiády zvyšuje sebadôveru a sebaúctu a vedie k zamysleniu sa nad skutočným zmyslom života. Športovci špeciálnych olympiád sú skutoční olympionici. Tréneri, rozhodcovia, lekári, polícia, štartéri, časomerači, právnici, ekonómovia, počítačoví operátori a novinári – všetci pracujú dobrovoľne, bez nároku na odmenu. Hnutie má viac ako 500 tisíc dobrovoľníkov po celom svete. Pomáhajú z lásky k športu, z lásky človeka k človeku.
  Special Olympics Slovakia je členom Special Olympics International a Slovenského olympijského výboru.

  „Nechajte ma vyhrať. Ale ak nemôžem vyhrať, nechajte ma aspoň sa o to statočne pokúsiť.“

  Motto športovcov Special Olympics