Poslanci vyzývajú verejnosť k podpore našich športovcov. Tenisový tábor v Národnom tenisovom centre sa konal od 30.6. do 3.7.2020. Prvá športová akcia po pandémii sa konala v spolupráci s tenisovou školou Tennis Fun.
Nadšenie a snahu športovcov s intelektuálnym znevýhodnením v tenisovom tábore, ktorý zorganizovali Špeciálne olympiády Slovensko, prišiel oceniť aj splnomocnenec vlády pre mládež a šport a bývalý úspešný reprezentant v tenise Karol Kučera so svojou kolegyňou Mária Šofránko. Obzvlášť v týchto časoch si Špeciálne olympiády Slovensko túto návštevu veľmi vážia, pretože upozorňujú na potrebu existencie ľudí s intelektuálnym znevýhodnením v našej spoločnosti viac ako kedykoľvek predtým. Prostredníctvom celoslovenskej kampane Sme tu medzi Vami – Deklarácia Inklúzie, chcú Špeciálne olympiády Slovensko upozorniť na potrebu dodržiavania medzinárodných dohovorov a na naplnenie ich práv v športe, pretože šport je tá najkrajšia a najľahšia cesta inklúzie. Obaja poslanci túto Deklaráciu inklúzie – Sme tu medzi Vami podpísali. Na svojom facebookovom profile Karol Kučera o podporu vyzýva aj verejnosť.
    ,,Dnes som sa stretol s mladými športovcami Špeciálnych olympiád. Sú to deti s intelektuálnym znevýhodnením. Pod vedením riaditeľky národnej športovej organizácie Evy Gažovej sa venujú 18 športom a aj napriek svojmu znevýhodneniu, viacerí z nich trénujú so zdravými športovcami, a v mnohých nezaostávajú. Okrem majstrovstiev Slovenska v 15 športoch deti s intelektuálnym znevýhodnením úspešne reprezentujú Slovensko aj v zahraničí. Budeme sa snažiť ,aby títo športovci s intelektuálnym znevýhodnením neostali zabudnutí. Preto som dnes spolu s mojou kolegyňou, poslankyňou Majkou Šofranko podpísal DEKLARÁCIU INKLÚZIE a spoločným úsilím a konkrétnymi úpravami chceme pomôcť športovcom s intelektuálnym znevýhodnením zvýrazniť ich postavenie v našej spoločnosti,“ píše na svojom facebookovom profile Karol Kučera.
» FOTO