Veľké poďakovanie patrí aj týmto chlapom – Ján Žgravčák, Andrej Blizniak, Pavol Uhrin. Ďakujeme, že ste boli pri nás a za skvelú robotu ??? Pavol Uhrin bol tiež vybraný ako lektor a prednášal v projekte AIPS YOUNG REPORTERS.
Ďakujeme v mene Special Olympics Slovakia, že nám robíte dobré meno ? #janzgravcak #andrejblizniak #pavoluhrin.
    #media #rtvs #foto #fotosport #family #specialolympics