O nás

Športom otvárať srdcia a myseľ ľuďom s mentálnym postihnutím a vytvárať tak priestor inklúzie do spoločnosti. Special Olympics je hnutím, ktoré poskytuje celoročný cyklus tréningov a súťaží vo všetkých druhoch olympijských športov pre deti aj dospelých s mentálnym postihnutím (MP)....