Naši plavci s intelektuálnym znevýhodnením napredujú a potrebujú súťažiť, sme veľmi potešení, že vďaka Vysokoškolskému klubu Univerzity Komenského pod vedením pani profesorky Yvetty Macejkovej sa počet plaveckých súťaži Špeciálnych olympiád Slovensko rozrastie. Na tohtoročnom 1. ročníku sa zúčastnilo spolu 43 plavcov, 28 mužov a 15 žien. O pohár Špeciálnych olympiád budú plavci súťažiť aj o rok.
    Najlepším plavcom sa stal Michal Hajducsek (14) ŠKPzP, Košice.
    Najlepšou plavkyňou sa stala Darina Krihová (30) VŠK UK, Bratislava.
» VÝSLEDKY