31.5.2022 sa konalo 31. Valné zhromaždenie Špeciálnych olympiád Slovensko. Zápisnicu nájdete TU