Počas školského roku 2021/2022 sme s našimi športovcami Špeciálnych olympiád Slovensko pravidelne každú stredu cvičili v športovej hale Mladosť a inak tomu nie je ani nový školský rok 2022/2023. Tento rok sa venujeme mladým športovcom. Trénujeme základy gymnastiky, atletiky a všeobecnú športovú prípravu. Na tréningy nám chodia pomáhať aj dobrovoľníci z DofE, študenti Kings School International. Športovci sú vždy plní elánu a každú hodinu si užívajú. Pokroky, ktoré robia na tomto cvičení sú viditeľné a nám robia veľkú radosť ?. Ponúkame vám zopár fotiek aby ste videli, akí sú šikovní ?.
Fotky si môžete pozrieť TU