Špeciálne olympiády Slovensko ponúkli svojím športovcom nový šport – karate. Karate síce nie je oficiálnym športom Špeciálnych olympiád, ale je uznaným domácim športom. Karate je na Slovensku populárny a úspešný šport. Športový klub 1. Karate Club Pezinok dbá na rozvoj osobnosti dieťaťa a má k nemu individuálny prístup. Aj z týchto dôvodov bol tento klub vhodným na zaradenie športovcov s downovým syndrómom. Cieľom výuky je naučiť športovcov s intelektuálnym znevýhodnením zručnosti KATA a KUMITE. Pod vedením jeho trénerov: Juraja Gaža, tréner I. triedy Karate, vice-majstera sveta a 20-násobného majstra Slovenska, držiteľa 2. Dan. a trénerky Svatavy Sulanovej, majsterky sveta v kickboxe, trénerky I. triedy v úpolových športoch a držiteľky 1. Danu, sú zárukou profesionálnej výuky a ľudského prístupu k športovcov s intelektuálnym znevýhodnením.
    Športovci Špeciálnych olympiád Slovensko s intelektuálnym znevýhodnením sú súčasťou tohto športového klubu a jeho tréningového procesu. Do kolektívu zapadli bez najmenších prekážok. Taktiež rovesníci – karatisti- sú prirodzení vo svojom správaní a „neriešia“ iný, odlišný prístup ku svojim „spolubojovníkom“. Toto je ukážka priamej praxe, kde sú v jednom klube na jednom tréningu rovesníci vo veku 12 až 14 rokov a vykonávajú všetky pokyny trénera a sú súčasťou spoločných aktivít.
#smespecial
Fotky si môžete pozrieť TU